עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשפ"ג >> יום ט' שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אחרי שהרבי הזקן הסביר לנו בפרק כ"א בתניא שגם העולם החומרני הוא בטל. שואל הרבי הזקן בפרק כ"ב בתניא: אם העולם בטל מדוע אנו רואים עבודה זרה? ומי מחיה את העבודה זרה? אלוקים! מדוע???
 ועל זה עונה הרבי הזקן במשל: אם אדם נותן צדקה, והוא יודע שאותו מקבל הוא רשע אז הוא נותן לו בזריקה מאחורה. כי הוא לא רוצה לראות פני רשע, אבל הוא נותן לו כדי שלא ימות. גם בנמשל, אלוקים רוצה שהאדם יבחר בעצמו בטוב, ואז הנחת רוח תהיה יותר גדולה. לכן אלוקים נותן חיים לעבודה זרה, מהאחוריים, רק כדי לנסות את היהודי. ברגע שהיהודי מתגבר הוא עושה לאלוקים נחת רוח. 


מילות התניא המקוריות:

פרק כב
רק שהתורה דברה כלשון ב"א ונקרא בתורה דבורו של מקו' ב"ה בשם דבור ממש כדבורו של אדם לפי שבאמת כך הוא דרך ירידת והמשכת החיות לתחתונים בצמצומים רבים ועצומים מינים ממינים שונים להבראות מהם ברואים רבים מינים ממינים שונים וכ"כ גברו ועצמו הצמצומים והסתר פנים העליונים עד שיוכלו להתהוות ולהבראות גם דברים טמאים וקליפות וס"א ולקבל חיותם וקיומם מדבר ה' ורוח פיו ית' בהסתר פנים וירידת המדרגות ולכן נקרא אלהים אחרים מפני שיניקתם וחיותם אינה מבחי' פנים אלא מבחי' אחוריים דקדושה ופי' אחוריים כאדם הנותן דבר לשונאו שלא ברצונו שמשליכו לו כלאחר כתפו כי מחזיר פניו ממנו משנאתו אותו כך למעלה בחי' פנים הוא פנימית הרצון העליון וחפצו האמיתי אשר חפץ ה' להשפיע חיות לכל הקרוב אליו מסטרא דקדושה אבל הס"א והטומאה היא תועבת ה' אשר שנא ואינו משפיע לה חיות מפנימית הרצון וחפצו האמיתי אשר חפץ בה ח"ו כ"א כמאן דשדי בתר כתפוי לשונאו שלא ברצונו רק כדי להעניש את הרשעים וליתן שכר טוב לצדיקי' דאכפיין לס"א וזה נקרא בחי' אחוריים דרצון העליון ב"ה.


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ב"א = בני אדם
מקו' = מקום
ב"ה = ברוך הוא
וכ"כ = וכל כך
וס"א = וסטרא אחרא
ית' = יתברך
מבחי' = מבחינת
ופי' = ופירוש
בחי' = בחינת
הס"א = הסטרא אחרא
ח"ו = חס ושלום
כ"א = כי אם
לס"א = לסטרא אחרא
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים