עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר א' תשע"ד >> יום ראשון ט' אדר א'
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מפרק כ"ו בתניא עד פרק כ"ח הרבי הזקן נותן עצות ליהודי שיש לו עצבות מסיבה הנראית לעין, כיצד לצאת מהעצבות. בפרק כ"ט בתניא שואל הרבי הזקן: מה יעשה יהודי שיש לו עצבות בלי סיבה, כך סתם עצוב לו, מה יעשה? מסביר הרבי הזקן: דע לך יהודי יקר עצבות סתם, נובעת מגאווה פנימית, אל תהיה גאוותן, והשמחה תגיע מאליה.

מילות התניא המקוריות:

 פרק כט
אך עוד אחת צריך לשית עצות בנפשו' הבינונים אשר לפעמים ועתים רבים יש להם טמטום הלב שנעשה כאבן ולא יכול לפתוח לבו בשום אופן לעבודה שבלב זו תפלה. וגם לפעמים לא יוכל להלחם עם היצר לקדש עצמו במותר לו מפני כבדות שבלבו וזאת היא עצה היעוצה בזהר הקדוש דאמר רב מתיבתא בגן עדן אעא דלא סליק ביה נהורא מבטשין ליה כו'. גופא דלא סליק ביה נהורא דנשמתא מבטשין ליה כו' פי' נהורא דנשמתא שאור הנשמה והשכל אינו מאיר כל כך למשול על חומריות שבגוף. ואף שמבין ומתבונן בשכלו בגדולת ה' אינו נתפס ונדבק במוחו כל כך שיוכל למשול על חומריו' הלב מחמת חומריותן וגסותן

 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים
בנפשו' = בנפשות
פי' = פירוש
חומריו' = חומריות

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים