עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אלול תשפ"ד >> יום ח' אלול
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בשיעור הקודם למדנו שהצדקה, לימוד התורה והתפילה הם מנקים את הנפש. אדמו"ר הזקן מסביר לנו שזה ניקוי כמו שמנקים את הזהב והכסף על מנת שהם יהיו מתכת יקרה נטו. כך על ידי נתינת הצדקה, לימוד התורה והתפילה אנו גורמים שנפשינו תהיה טהורה ונקיה נטו ומזכך את הנפש מהפסולת.
 
מילות התניא המקוריות:

ובירור זה יהיה ג"כ ע"י גילוי אלקותו למטה בהארה רבה והשפעה עצומה כמ"ש כי מלאה הארץ דעה את ה' ונגלה כבוד ה' כו' וזהו בכללות העולם לעתיד אך באדם התחתון בכל עת מצוא זו תפלה או שאר עתים מזומנים להתבודד עם קונו כ"א לפי מעשיו זוכה למעין בירור זה ע"י עסק התורה לשמה וכן ע"י הצדקה כמ"ש ר"א יהיב פרוטה לעני והדר מצלי דכתיב אני בצדק אחזה פניך היא בחי' גילוי הארה והשפעת הדעת והתבונה להתבונן בגדולת ה' ולהוליד מזה דו"ר שכליים כנודע ועי"ז נברר הטוב לה' ונפרד הרע כמ"ש מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו. פי' לפי הילולו את ה' בעומק הדעת להוליד דו"ר ככה נברר הטוב ונפרד הרע כבירור ופירוד הסיגים מכסף וזהב במצרף וכור.
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ג"כ = גם כן
ע"י = על ידי
כ"א = כי אם
ר"א = רבי אלעזר
דו"ר = דחילו ורחימו
ועי"ז = ועל ידי זה
פי' = פירוש

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים