עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשפ"ד >> יום ז' שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מפרק ט"ו  ועד פרק י"ח בתניא מסביר הרבי הזקן: כיצד להיות בינוני עובד השם גם ללא הרבה שכל.  מחדש הרבי הזקן שגם יהודי שקשה לו לתרגל תרגילים מחשבתיים, כי הוא בן להורים מאוד גסים שלא לימדו אותו שום דבר רוחני. (מה יעשה יהודי כזה ולא יחטא?) אומר לנו הרבי הזקן: גם יהודי כזה יש לו כח סמוי והוא יכול להתגבר על כל המיכשולים בזכות האמונה הטהורה שיש לכל יהודי מלידה. 

מילות התניא המקוריות:

פרק יח
ולתוספת ביאור באר היטב מלת מאד שבפסוק כי קרוב אליך הדבר מאד וגו' צריך לידע נאמנה כי אף מי שדעתו קצרה בידיעת ה' ואין לו לב להבין בגדולת א"ס ב"ה להוליד ממנה דחילו ורחימו אפי' במוחו ותבונתו לבד אעפ"כ קרוב אליו הדבר מאד לשמור ולעשות כל מצות התורה ות"ת כנגד כולן בפיו ובלבבו ממש מעומקא דלבא באמת לאמיתו בדחילו ורחימו שהיא אהבה מסותרת שבלב כללות ישראל שהיא ירושה לנו מאבותינו רק שצריך להקדי' ולבאר תחלה באר היטב שרש אהבה זו ועניינה ואיך היא ירושה לנו ואיך נכלל בה גם דחילו.

 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

א"ס = אין סוף
ב"ה = ברוך הוא
אפי' = אפילו
אעפ"כ = אף על פי כן
ות"ת = ותלמוד תורה
להקדי' = להקדים
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים