עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר תשפ"ג >> יום ז' אדר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן בפרק ל"א בתניא ושואל: נניח שבאמת צעקנו להשם בתפילה, כיצד נהיה באמת שמחים? הרי אחרי התפילה היצר הרע ימשיך לבלבל.
מתרץ הרבי הזקן: זה לא קשור, בזמן שצריך לשמוח – נשמח. בזמן שצריך לעבוד ולהילחם עם היצר – נילחם. לכל דבר יש את הזמן הראוי. לכן בזמן התפילה נצעק אל השם, ונהיה בשמחה, בדיוק כמו ביציאת מצרים, עם ישראל שמח כי היה ראוי לשמוח. אחר כך הם המשיכו עם השטויות והמריבות. רק במתן תורה התחילו באמת להבין מה זה אלוקים. אותו דבר גם אנחנו, עכשיו נמשיך להיות בשמחה, ואם אחר כך היצר יבוא להפריע, נילחם איתו עד שהרבי מלך המשיח יתגלה, ואז יהיה רק שמחה כל הזמן בעזרת השם.


מילות התניא המקוריות:

וזאת תהיה עבודתו כל ימיו בשמחה רבה היא שמחת הנפש בצאתה מהגוף המתועב ושבה אל בית אביה כנעוריה בשעת התורה והעבודה וכמארז"ל להיות כל ימיו בתשובה ואין לך שמחה גדולה כצאת מהגלות והשביה כמשל בן מלך שהיה בשביה וטוחן בבית האסורים ומנוול באשפה ויצא לחפשי אל בית אביו המלך ואף שהגוף עומד בשיקוצו ותיעובו וכמ"ש בזהר דנקרא משכא דחויא כי מהותה ועצמותה של הנפש הבהמית לא נהפך לטוב ליכלל בקדושה מ"מ תיקר נפשו בעיניו לשמוח בשמחתה יותר מהגוף הנבזה שלא לערבב ולבלבל שמחת הנפש בעצבון הגוף. והנה בחי' זו היא בחי' יציאת מצרים שנאמר בה כי ברח העם דלכאור' הוא תמוה למה היתה כזאת וכי אילו אמרו לפרעה לשלחם חפשי לעולם לא היה מוכרח לשלחם אלא מפני שהרע שבנפשות ישראל עדיין היה בתקפו בחלל השמאלי כי לא פסקה זוהמתם עד מתן תורה רק מגמתם וחפצם היתה לצאת נפשם האלהית מגלות הס"א היא טומאת מצרים ולדבקה בו ית' וכדכתיב ה' עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה וגו' משגבי ומנוסי וגו' והוא מנוס לי וגו' ולכן לעתיד כשיעביר ה' רוח הטומאה מן הארץ כתיב ובמנוסה לא תלכון כי הולך לפניכם ה' וגו'.

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

 וכמארז"ל = וכמאמר רבותינו זכרונם לברכה
וכמ"ש = וכמו שכתוב
מ"מ = מכל מקום
בחי' = בחינת
דלכאור' = דלכאורה
הס"א = הסטרא אחרא
ית' = יתברך
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים