עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש ניסן תשע"ד >> יום ראשון ו' ניסן
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

שואל הרבי הזקן בהמשך פרק מ' בתניא, מדוע מי שלומד תורה בגלל הרגילות, רק יוצר מלאכים, והתורה שלו לא עומדת לפני השם, הרי הוא אומר את דבר השם?
מתרץ הרבי הזקן: הקדוש ברוך הוא גם נותן ליהודי הזה צמצום, שלא יבין את התורה בגילוי, וגם נותן לו פחות שמחה וחיות, למה? היות, והוא לא חושב לפני הלימוד על האלוקים, ולכן אלוקים מסתיר את החיות הקדושה ממנו. לכן, חשוב מאוד אומר הרבי הזקן, ללמוד על אלוקים, שלגדולתו אין חקר, ורק אז ללמוד שולחן ערוך, ואז הקדוש ברוך הוא מאיר ביהודי שמחה אמיתית.


מילות התניא המקוריות:

הגהה (ושם מאיר ומתגלה ג"כ היחוד העליון הנעשה בכל מצוה ות"ת שהוא יחוד מדותיו ית' שנכללות זו בזו ונמתקות הגבורות בחסדים ע"י עת רצון העליון א"ס ב"ה המאיר ומתגלה בבחי' גילוי רב ועצום באתערותא דלתתא היא עשיית המצוה או עסק התורה שבהן מלובש רצון העליון א"ס ב"ה אך עיקר היחוד הוא למעלה מעלה בעולם האצילות ששם הוא מהות ועצמות מדותיו ית' מיוחדו' במאצילן א"ס ב"ה ושם הוא מהות ועצמות רצון העליון א"ס ב"ה והארתן לבד היא מאירה בבי"ע בכל עולם מהן לפי מעלתו ואף שנפש האדם העוסק בתורה ומצוה זו אינה מאצילות מ"מ הרי רצון העליון המלובש במצוה זו והוא הוא עצמו הדבר הלכה והתורה שעוסק בה הוא אלהות ואור א"ס המאציל ב"ה שהוא ורצונו אחד וברצונו ית' האציל מדותיו המיוחדות בו ית' וע"י גילוי רצונו המתגלה ע"י עסק תורה ומצוה זו הן נכללות זו בזו ונמתקות הגבורות בחסדים בעת רצון זו):
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

 ג"כ = גם כן
ות"ת = ותלמוד תורה
ית' = יתברך
ע"י = על ידי
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
מיוחדו' = מיוחדות
בבי"ע = בבריאה, יצירה, עשיה
מ"מ = מכל מקום
א"ס = אין סוף
ב"ה = ברוך הוא

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים