עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אלול תשפ"ג >> יום ה' אלול
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
מסיים הרבי הזקן את פרק י' ומבאר לנו: ירמיה הנביא אומר: 'חסדי השם כי לא תמנו'  מהסיבה שאנחנו לא תמימים ומושלמים. לכן, אם אנו רוצים לקבל את חסדי השם, זה רק אם אנחנו ניתן צדקה ללא גבול עבור כפרת עוונות, ואז השם יעניק לנו את חסדיו הלא מוגבלים.

מילות התניא המקוריות:
והנה מדת חסד זו בלי גבול ומדה נקראת על שמו של הקב"ה חסדי ה' כדכתיב וחסד ה' מעולם ועד עולם כו' כי הגם שכל ישראל הם רחמנים וגומלי חסדים ברם יש גבול ומדה לרחמי האדם. אבל הקב"ה נק' א"ס ב"ה ולמדותיו אין סוף כדכתיב כי לא כלו רחמיו וכו'. וז"ש הנביא אחר החורבן והגלות חסדי ה' כי לא תמנו וגו'. פי' לפי שלא תמנו שאין אנו תמימים ושלמים בלי שום חטא ופגם בנפש ובעולמות עליונים ע"כ צריכין אנו להתנהג בחסדי ה' שהם בלי גבול ותכלית כדי לעורר עלינו רחמים וחסד עילאה שהוא רב חסד ורחמים בלי גבול ותכלית כמ"ש כי לא כלו רחמיו וגו'. וזהו שארז"ל אין ישראל נגאלין אלא בצדקה שיעשו גם אם יהיו פטורים מדינא כי אין בן דוד בא כו':
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
נק' = נקרא
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
וז"ש = וזה שאמר
פי' = פירוש
ע"כ = על כן
כמ"ש = כמו שכתוב
שארז"ל = שאמרו רבותינו זכרונם לברכה

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים