עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר א' תשפ"ד >> יום ה' אדר א'
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

הרבי הזקן מבאר את הפסוק מספר משלי בצורת הסוד והקבלה. אלוקים יוצר את הרע, דהיינו, הבינוני שעולים לו מחשבות של זנות, שזה לילה וחושך, כדי שהוא יעשה יום - אור מתוך החושך. זה הפירוש ליום רעה. רעה זה מחשבות של זנות וחושך, והוא הופך את זה ליום ואור, איך? על ידי שהוא מסית את המחשבה לאשתו, או על ידי פרק נ"א בתהילים.

מילות התניא המקוריות:

ושני מיני נחת רוח לפניו ית' למעלה. א' מביטול הס"א לגמרי ואתהפכא ממרירו למתקא ומחשוכא לנהורא ע"י הצדיקים. והשנית כד אתכפיא הס"א בעודה בתקפה וגבורתה ומגביה עצמה כנשר ומשם מורידה ה' באתערותא דלתתא ע"י הבינונים. וז"ש הכתוב ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי מטעמים לשון רבים שני מיני נחת רוח והוא מאמר השכינה לבניה כללות ישראל כדפי' בתיקונים. וכמו שבמטעמים גשמיים ד"מ יש שני מיני מעדנים אחד ממאכלים ערבים ומתוקים. והשני מדברים חריפים או חמוצי' רק שהם מתובלים ומתוקני' היטב עד שנעשו מעדנים להשיב הנפש. וז"ש הכתו' כל פעל ה' למענהו וגם רשע ליום רעה פי' שישוב מרשעו ויעשה הרע שלו יום ואור למעלה כד אתכפיא ס"א ואסתלק יקרא דקב"ה לעילא.
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים
ית' = יתברך
א' = אחד
וז"ש = וזה שכתוב
כדפי' = כדפירוש
ד"מ = דרך משל
חמוצי' = חמוצים
ומתוקני' = ומתוקנים
הכתו' = הכתוב
פי' = פירוש
דקב"ה = דקודשא בריך הוא 

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים