עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשע"ד >> יום ראשון ד' שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אחרי מה שהרבי הזקן הסביר לנו בפרק ט"ז בתניא: שגם בינוני שאין לו שכל, על ידי תרגיל מחשבתי יכול להכניס את תורתו לעולמות העליונים. מסביר לנו הרבי הזקן בפרק י"ז בתניא את הפסוק: "כי קרוב אליך הדבר מאוד..." איך משה רבינו כתב בתורה שקיום ולימוד התורה מאהבה זה דבר פשוט?  אומר לנו הרבי הזקן:עכשיו אחרי שלמדנו את התרגיל מפרק ט"ז בתניא: שכל אדם יכול לחשוב איך שהאלוקים הוא אין סופי, ואנחנו האנשים מאוד מוגבלים. לכן האפשרות היחידה שיש לנו להתחבק עם האין סוף זה על ידי לימוד התורה. תרגיל כזה כל יהודי יכול לחשוב ולקיים על ידי מחשבה זאת את כל התורה.

מילות התניא המקוריות:

פרק יז
ובזה יובן מ"ש כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו דלכאורה הוא בלבבך נגד החוש שלנו [והתורה היא נצחית] שאין קרוב מאד הדבר להפך לבו מתאוות עוה"ז לאהבת ה' באמת וכמ"ש בגמרא אטו יראה מילתא זוטרתי היא וכל שכן אהבה. וגם אמרו רז"ל דצדיקים דוקא לבם ברשותם. אלא דלעשותו ר"ל האהבה המביאה לידי עשיית המצות בלבד שהיא רעותא דלבא שבתעלומות לב גם כי אינה בהתגלות לבו כרשפי אש ודבר זה קרוב מאד ונקל לכל אדם אשר יש לו מוח בקדקדו כי מוחו ברשותו ויכול להתבונן בו ככל אשר יחפוץ וכשיתבונן בו בגדולת א"ס ב"ה ממילא יוליד במוחו על כל פנים האהבה לה' לדבקה בו בקיום מצותיו ותורתו 

 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

מ"ש = מה שכתוב
עוה"ז = עולם הזה
וכמ"ש = וכמו שכתוב
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
ר"ל = רוצה לומר
א"ס = אין סוף
ב"ה = ברוך הוא
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים