עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש כסלו תשפ"ד >> יום ג' כסלו
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
היות והאלוקים מחיה את העולם דרך האברים שלו וזה כמשל אברי האדם. כמו שהאדם פועל בעולם על ידי האברים, והקדוש ברוך הוא מחיה את העולם על ידי אברים. על ידי זה שהיהודי מקיים 248 מצוות, הוא ממשיך חיות אלוקית חדשה באברים של האלוקים שגם הם מתחלקים ל248. 
מילות התניא המקוריות:
והנה במ"א כתב שרמ"ח מ"ע הן בה' חסדים ושס"ה ל"ת בה"ג וכו' ובמ"א כתב שהן תרי"ג ארחין נמשכין מחד ארחא כו' שהוא לבנונית וכו'. אך הענין שכל המצות לתקן רמ"ח אברי ז"א ע"י המשכת אור א"ס ב"ה במוחין הכלולין בה"ח וה"ג ומקור המוחין הוא לבנונית כו' הוא הענג וחפץ העליון להמשיך האור למטה לרמ"ח אברין דז"א ומתחלקת ההמשכה לתרי"ג המשכות פרטיות לפי בחי' ערך המצות כגון בצדקה וגמ"ח נמשך אור א"ס ב"ה לחיצוני' הכלי דחסד דז"א ובקיום הדינין בחיצונית גבורה וברחמים כו'. ודרך ומעבר ההמשכה הוא ע"י פנימי' הכלים ומוחותיהן שהן דו"ר שכליים או טבעיים שהן בחי' מוחין דקטנות וגדלות ולזה ביקש משה רבינו ע"ה מאד לקיים המצות מעשיות התלויות בארץ שהן תכלית ההשתלשלות להמשיך אור א"ס ב"ה לברר הכלים דז"א דבי"ע שבהן הן הרפ"ח ניצוצין ע"י תו"מ מעשיות שבבי"ע דוקא.
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

במ"א = במקום אחר
מ"ע = מצוות עשה
ל"ת = לא תעשה
בה"ג = בה' גבורות
ז"א = זעיר אנפין
ע"י = על ידי
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
בה"ח וה"ג = בה' חסדים וה' גבורות
גמ"ח = גמילות חסדים
דו"ר = דחילו ורחימו
ע"ה = עליו השלום
דבי"ע = דבריאה, יצירה, עשיה
תו"מ = תורה ומצוות
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים