עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש מנחם אב תשפ"ד >> יום ג' אב
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בפרק י' למדנו איך להכניס את השבת מתוך שמחה. בפרק י"א ממשיך הרבי הזקן להסביר: בהמשך השבוע צריכים להיות בשמחה של תשובה. כי יהודי שחוזר בתשובה צריך לבטוח בהשם, שהשם קיבל את תשובתו. כי אם השם לא היה מקבל את תשובתו, עזרא הסופר לא היה מכניס בסדר התפילה את הברכה של 'חנון המרבה לסלוח'. אלא, השם בודאי סולח, ולכן צריך להמשיך ללמוד תורה מתוך שמחה בעזרת השם.
 
מילות התניא המקוריות:

פרק יא ואמנם להיות בלבו ההכנעה היא בחי' תשובה תתאה כנ"ל וגם השמחה בה' שתיהן ביחד. כבר מילתא אמורה בלק"א ס"פ ל"ד. כמ"ש בזוה"ק חדוה תקיעא בלבאי מסטרא דא וכו' ובצירוף עוד האמונה והבטחון להיות נכון לבו בטוח בה' כי חפץ חסד הוא וחנון ורחום ורב לסלוח תיכף ומיד שמבקש מחילה וסליחה מאתו ית' (כרוב רחמיך מחה פשעי כבסני טהרני וכל עוונותי מחה וכו') בלי שום ספק וס"ס בעולם. וכמו שאנו מברכין בכל תפלת י"ח תיכף שמבקשים סלח לנו כו' ברוך אתה ה' חנון המרבה לסלוח והרי ספק ברכות להקל משום חשש ברכה לבטלה אלא אין כאן שום ספק כלל מאחר שבקשנו סלח לנו מחל לנו. ואילו לא היינו חוזרים וחוטאים היינו נגאלין מיד כמו שאנו מברכין בא"י גואל ישראל. והרי אפי' במדת ב"ו כן שצריך האדם למחול תיכף ומיד שמבקשים ממנו מחילה ולא יהא אכזרי מלמחול ואפי' בקוטע יד חבירו כדאי' בגמ' בספ"ח דב"ק. ואם ביקש ממנו ג"פ ולא מחל לו שוב א"צ לבקש ממנו. והגבעונים שביקש דוד המלך ע"ה מהם מחילה בעד שאול שהמית את הגבעונים ולא רצו למחול גזר דוד עליהם שלא יבאו בקהל ה' שהם רחמנים וכו' כדאי' בפ"ח דיבמות. ובמדת הקדב"ה עאכ"ו לאין קץ.

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בחי' = בחינת
כנ"ל = כנאמר לעיל
בלק"א = בליקוטי אמרים
ס"פ ל"ד = סוף פרק ל"ד
כמ"ש = כמו שכתוב
בזוה"ק = בזוהר הקדוש
ית' = יתברך
וס"ס = וספק ספיקא
י"ח = 18
בא"י = ברוך אתה ה'
אפי' = אפילו
ב"ו = בשר ודם
כדאי' = כדאיתא
בגמ' = בגמרא
בספ"ח = בסוף פרק ח'
דב"ק = דבבא קמא
ג"פ = ג' פעמים
א"צ = אין צריך
ע"ה = עליו השלום
בפ"ח = בפרק ח'
הקדב"ה = הקדוש ברוך הוא
עאכ"ו = על אחת כמה וכמה


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים