עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשפ"ג >> יום ב' שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אחרי שהרבי הזקן הסביר לנו בפרק י"ח בתניא שגם איש יהודי הכי פשוט יכול להיות בינוני, כי לא צריך יותר מדי כדי להיות טוב. להיפך מי שהוא פשוט יותר, טוב לו בעבודת השם שהיא למעלה מהשכל. בפרק י"ט מסביר הרבי הזקן את הפסוק מהתנ"ך בספר משלי: "נר השם זה נשמת אדם". לכאורה מה הקשר בן נר לנשמה? מסביר הרבי הזקן שמקור האש הוא מתחת לגלגל הירח, לכן אם נטה גפרור כלפי מטה, בכל זאת האש תעלה למעלה. כי האש רוצה להימשך למעלה למקור שלה שנמצא תחת לגלגל הירח. לכאורה, שם למעלה האש תכבה ורק כאן בכדור הארץ היא דולקת. בכל זאת זה הטבע של האש הוא דבר לא שכלי בכלל - לברוח מתענוג האור וללכת אל החושך שתחת לירח. אותו דבר גם נשמת היהודי - היא רוצה רק את אלוקים, גם אם בשביל זה תצטרך לצאת מהגוף. לכן עם ישראל נשאר חי וקיים כבר 3325 שנה ממתן תורה. כי הוא מוכן תמיד לנצח כל כופר שעומד לו בדרכו, ולמסור נפש על התורה, ולא להתבולל בעמים.


מילות התניא המקוריות:

פרק יט
ולתוספת ביאור צריך לבאר היטב מ"ש נר ה' נשמת אדם פי' שישראל הקרוים אדם נשמתם היא למשל כאור הנר שמתנענע תמיד למעלה בטבעו מפני שאור האש חפץ בטבע ליפרד מהפתילה ולידבק בשרשו למעלה ביסוד האש הכללי שתחת גלגל הירח כמ"ש בע"ח ואף שע"י זה יכבה ולא יאיר כלום למטה וגם למעלה בשרשו יתבטל אורו במציאות בשרשו אעפ"כ בכך הוא חפץ בטבעו. כך נשמת האדם וכן בחי' רוח ונפש חפצה וחשקה בטבעה ליפרד ולצאת מן הגוף ולידבק בשרשה ומקורה בה' חיי החיים ב"ה הגם שתהיה אין ואפס ותתבטל שם במציאות לגמרי ולא ישאר ממנה מאומה ממהותה ועצמותה הראשון אעפ"כ זה רצונה וחפצה בטבעה וטבע זה הוא שם המושאל לכל דבר שאינו בבחי' טעם ודעת וגם כאן הכוונה שרצון וחפץ זה בנפש אינו בבחי' טעם ודעת ושכל מושג ומובן אלא למעלה מהדעת ושכל המושג והמובן והיא בחי' חכמה שבנפש שבה אור א"ס ב"ה.


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

מ"ש = מה שכתוב
כמ"ש = כמו שכתוב
בע"ח = בעץ חיים
שע"י = שעל ידי
אעפ"כ = אף על פי כן
בחי' = בחינת
ב"ה = ברוך הוא
בבחי' = בבחינת 
א"ס = אין סוף    
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים