עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש טבת תשפ"ד >> יום ראשון א' טבת
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

המלבושים שאיתם הנשמה האלוקית מתלבשת כמו שלמדנו בשעור הקודם באריכות, הם לבוש יקר מאוד, יותר יקר מהנשמה בעצמה. שואל הרבי הזקן: איך יכול להיות שהתורה שהיהודי חושב, דובר ועושה היא יקרה יותר מנשמתו, הרי הנשמה היא חלק מהאלוקים, כמו שלמדנו בפרק שני של תניא? ועל זה מתרץ הרבי הזקן: שהנשמה ירדה לעולם ועצרה בהרבה תחנות ושכחה את האלוקים בעצירותיה, אבל התורה לא עצרה באף תחנה. לכן היא במעלה יותר גדולה מהנשמה. רק על ידי לימוד התודה הנשמה יכולה להיזכר בחזרה בתחנה הראשונה - עצמותו של הקדוש ברוך הוא.

מילות התניא המקוריות:

והנה שלשה לבושים אלו מהתורה ומצותיה אף שנקראים לבושים לנפש רוח ונשמה עם כל זה גבהה וגדלה מעלתם לאין קץ וסוף על מעלת נפש רוח ונשמה עצמן כמ"ש בזהר דאורייתא וקב"ה כולא חד פי' דאורייתא היא חכמתו ורצונו של הקב"ה והקב"ה בכבודו ובעצמו כולא חד כי הוא היודע והוא המדע וכו' כמ"ש לעיל בשם הרמב"ם. ואף דהקב"ה נקרא אין סוף ולגדולתו אין חקר ולית מחשבה תפיסא ביה כלל וכן ברצונו וחכמתו כדכתיב אין חקר לתבונתו וכתי' החקר אלוה תמצא וכתיב כי לא מחשבותי מחשבותיכם הנה על זה אמרו במקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענותנותו וצמצם הקב"ה רצונו וחכמתו בתרי"ג מצות התורה ובהלכותיהן ובצרופי אותיות תנ"ך ודרשותיהן שבאגדות ומדרשי חכמינו ז"ל בכדי שכל הנשמה או רוח ונפש שבגוף האדם תוכל להשיגן בדעתה ולקיימן כל מה שאפשר לקיים מהן במעשה דבור ומחשבה וע"י זה תתלבש בכל עשר בחינותיה בשלשה לבושים אלו.
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

כמ"ש = כמו שכתוב 
וקב"ה = וקודשא בריך הוא
פי' = פירוש
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
הרמב"ם = רבינו משה בן מיימון
וכתי' = וכתיב
בתרי"ג = ב- 613
תנ"ך = תורה, נביאים, כתובים
ז"ל = זכרונם לברכה
וע"י = ועל ידי 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים