עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש סיון תשפ"ג >> יום י"ז סיון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
ממשיך הרבי הזקן בפרק ו' בשער היחוד והאמונה בתניא ומבאר לנו: אנו רואים שגם דבר המסתיר את אלוקים, הוא בעצם מגלה את אלוקים. זו הוכחה שאלוקים ומידותיו, שהם אורות בתוך כלים, הם באחדות נפלאה. כאשר רואים אש מתאחד עם מים, בכדי להכות את המצרים במכת ברד במצרים, מבחינים שמפקד אחד שלח אותם, זה בשירות חיל הים, והאחר בשירות חיל האויר, על מנת לנצח במלחמה. כולם צבאות השם, כל החילוקים שיש בין המיפקדות זה רק לגבי החיילים היהודים. אבל, אצל הרמטכ"ל – אלוקים, כולם ממש לא חשובים. הוא יודע בדיוק כל דבר הנעשה אצלם, על אף שהם לא יודעים כלום מהמתרחש במטכ"ל. אפילו אם יש חייל חזק כמו יהודה, הוא לא חשוב ככלום לגבי הוראות מטכ"ל שזה התורה. 
מילות התניא המקוריות:
והנה מהתכללות המדות זו בזו נראה לעין דאיהו וגרמוהי חד שהן מדותיו כי מאחר שהן ביחוד גמור עמו לכן הן מתייחדות זו בזו וכלולות זו מזו כמאמר אליהו ואנת הוא דקשיר לון ומיחד לון וכו' ובר מינך לית יחודא בעילאי כו' וז"ש והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים פירוש ששני שמות אלו הם אחד ממש שגם שם אלהים המצמצם ומעלים האור הוא בחי' חסד כמו שם הוי"ה משום שמדותיו של הקדוש ברוך הוא מתיחדות עמו ביחוד גמור והוא ושמו אחד שמדותיו הן שמותיו ואם כן ממילא תדע שבשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד פי' שגם הארץ החומרית שנראית יש גמור לעין כל היא אין ואפס ממש לגבי הקדוש ברוך הוא כי שם אלהים אינו מעלים ומצמצם אלא לתחתונים ולא לגבי הקב"ה מאחר שהוא ושמו אלהים אחד ולכן גם הארץ ומתחת לארץ הן אין ואפס ממש לגבי הקב"ה ואינן נקראות בשם כלל אפילו בשם עוד שהוא לשון טפל כמאמר רז"ל יהודה ועוד לקרא וכגוף שהוא טפל לנשמה וחיות שבתוכו [וז"ש אהללה ה' בחיי אזמרה לאלהי בעודי שהחיים נמשכים משם הוי"ה והעוד שהוא הגוף הטפל משם אלהים] לפי שהנשמה אינה מהוה הגוף מאין ליש אבל הקב"ה המהוה את הכל מאין ליש הכל בטל במציאות אצלו כמו אור השמש בשמש.
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

וז"ש = וזה שכתוב
בחי' = בחינה
פי' = פירוש
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה

      
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים