עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש ניסן תשפ"ד >> יום כ' ניסן
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן בפרק מ"ב בתניא ומבאר: כדי לגלות את המשה הקטן שבך, צריך דבר ראשון לנקות את הגוף מחטאים. פשוט, להתחרט על העבר, ולקבל החלטות טובות לעתיד. אחרי שהגוף נקי, ניתן לבצע תרגילי מחשבה, כדי לגלות את משה הקטן שבקירבך. 

מילות התניא המקוריות:

וכח זה ומדה זו לקשר דעתו בה' יש בכל נפש מבית ישראל ביניקתה מנשמת משרע"ה רק מאחר שנתלבשה הנפש בגוף צריכה ליגיעה רבה ועצומה כפולה ומכופלת. האחת היא יגיעת בשר לבטש את הגוף ולהכניעו שלא יחשיך על אור הנפש כמש"ל בשם הזהר דגופא דלא סליק ביה נהורא דנשמתא מבטשין ליה והיינו על ידי הרהורי תשובה מעומק הלב כמ"ש שם. 


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

משרע"ה = משה רבינו עליו השלום
כמש"ל = כמו שנאמר לעיל
כמ"ש = כמו שכתוב  


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים