עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תשרי תשע"ד >> יום חמישי כ"ט תשרי
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
כשאלוקים מחייה כל נברא בכל רגע, כל נברא מקבל את החיות שלו בצורה אחרת. האדם מקבל חיות מצומצמת, החיות מקבלות חיות עוד יותר מצומצמת ומוגבלת, הצומח מקבל חיות יותר מוגבלת מהחיות וכן הדומם. אבל השכינה לא משתנה רק הצמצום והכלי משתנה. כמו שאדם מוזג חלב מדלי לבקבוק גדול ורחב או לבקבוק קטן וצר. עצם החלב לא משתנה רק הכלי שבו נמזג החלב התשנה. יש אפשרות למזוג עם משפך, ויש אפשרות למזוג בלי משפך ואז יכול להישפך חלב לצדדים ולהיאבד. לכן, אדם מוזג את החלב מהדלי לבקבוק דרך משפך. אותו הדבר גם בחיות האלוקית, אלוקים מחייה את הנברא ע"י צמצומים שזה בעצם המשפך, בכלים שונים – בנבראים שונים. אבל עצם החלב לא השתנה, עצם המהות של אלוקים לא השתנה.
ישנם ארבע סוגי משפכים שדרכם אלוקים מחייה את הנבראים: עולם אצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשיה. משפך שנקרא עולם אצילות מעביר אלוקות בצורה יותר ישירה ממשפך שנקרא עולם הבריאה, וכן הלאה.

מילות התניא המקוריות:
והנה אף כי ה' אחד ושמו אחד דהיינו דבורו ורוח פיו המכונה בזוה"ק בשם שמו הוא יחיד ומיוחד אעפ"כ ההארה והמשכת החיות הנמשכת מרוח פיו יתברך מתחלקת לד' מדרגות שונות שהן ד' עולמות אבי"ע והשינוי הוא מחמת צמצומים ומסכים (רבים) לצמצם האור והחיות ולהסתירו שלא יהא מאיר כ"כ בעולם הבריאה כמו בעולם האצילות ובעולם היצי' הוא ע"י צמצומים ומסכים יותר וכו' אבל אין שום שינוי ח"ו בעצמות השכינה שהיא דבר ה' ורוח פיו וגם בבחי' ההארה והמשכת החיות הנה ההארה שבאצילות בוקעת המסך ומתלבשת בבריאה וכן מבריאה ליצירה ומיצירה לעשיה ולכן אור א"ס ב"ה שבאצילות הוא ג"כ בעשיה ובעוה"ז החומרי ע"י התלבשותו במלכות דבי"ע כמבואר הכל בכתבי האר"י ז"ל:
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בזוה"ק = בזוהר הקדוש
אעפ"כ = אף על פי כן
לד' = ל – 4
אבי"ע = אצילות, בריאה, יצירה, עשיה
כ"כ = כל כך
היצי' = היצירה
ע"י = על ידי
ח"ו = חס ושלום
בבחי' = בבחינת
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
ג"כ = גם כן
ובעוה"ז = ובעולם הזה
דבי"ע = דבריאה, יצירה, עשיה
האר"י ז"ל = הרב האלוקי רבינו יצחק זכרונו לברכה
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים