עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש סיון תשפ"ג >> יום כ"ח סיון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
בפרק ח' ב'שער היחוד והאמונה' למדנו שאצל אלוקים העולם נוצר ונברא מהחכמה.
בפרק ט' הרבי הזקן מסביר לנו: לעומת חמש המדרגות שאדם צריך לעבור כדי לעשות פעולה כל שהיא, שהכל מתחיל מהחכמה. אצל אלוקים, תחילת המחשבה שלו, זה כבר סוף המעשה. זאת אומרת, כדי לעשות מעשה מסויים האדם צריך לרדת חמש מדרגות גדולות: מאותיות השכל הרוחניות לאותיות הרגשות שמתגשמות, ואחר כך לאותיות המחשבה שמתגשמות יותר, ואחר כך לאותיות הדיבור שמתגשמות הרבה יותר, ואחר כך למעשה בפועל גשמי חומרני שניתן למששו בידיים. אבל אלוקים, בכדי לרדת למדרגת החכמה, הוא צריך לרדת אין סוף מדרגות, עם החכמה הוא יוצר את העולם. 

מילות התניא המקוריות:
פרק ט אבל לגבי הקדוש ברוך הוא מדרגת החכמה שהיא תחלת מחשבה וראשיתה היא סוף מעשה אצלו דהיינו שנחשבת כאילו היא בחי' ומדרגת עשייה לגבי הקדוש ב"ה כדכתיב כולם בחכמה עשית והיינו לומר שכערך החיות שבעשיה גופנית וגשמיית לערך חיות החכמה שהיא ראשית ומקור החיות באדם וכל הברואים גשמיים שהוא כאין לגבי חיות שבאותיות הדבור שהוא כאין לגבי החיות שבאותיות המחשבה שהוא כאין לגבי חיות ומעלת המדות שמהן נמשכה מחשבה זו שהוא כאין לגבי חיות ומעלת ומדרגת החכמה בינה ודעת מקור המדות כן ממש ערך מדרגת ומעלת החכמה שהיא ראשית ומקור החיות שבכל העולמות לגבי הקדוש ב"ה בכבודו ובעצמו המרומם והמתנשא ריבוא רבבות מדרגות רוממות יותר מרוממות מדרגת החכמה על בחי' חיות שבעשייה שהיא רוממות חמש מדרגות לבד שהן מדרגות בחי' עשייה ודבור ומחשבה ומדות ושכל אבל הקדוש ב"ה רם ומתנשא ממדרגת החכמה רבבות מדרגות כאלו עד אין קץ
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בחי' = בחינה
ב"ה = ברוך הוא

      
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים