עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש טבת תשפ"ג >> יום כ"ט טבת
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מסביר לנו הרבי הזקן: אם יהודי חטא, מאוד קשה לו לקיים את התרגיל המחשבתי הזה. מה יעשה אותו יהודי? דבר ראשון יתחרט על חטאיו ויקבל על עצמו החלטה טובה שלא לשוב ולחטוא. רק אז יבצע את התרגיל המחשבתי מפרק ט"ז בתניא כדי שיהיה בינוני עובד השם. ואלוקים יעיד עליו שלא עבר עבירה מימיו ולא יעבור בעתיד, כי הוא נהיה איש חדש על ידי שהוא חזר בתשובה מאהבה. 

מילות התניא המקוריות:

אם לא מי שהוא רשע באמת כמארז"ל שהרשעים הם ברשות לבם ואין לבם ברשותם כלל וזה עונש על גודל ועוצם עונם ולא דברה תורה במתים אלו שבחייהם קרוים מתים כי באמת אי אפשר לרשעים להתחיל לעבוד ה' בלי שיעשו תשובה על העבר תחלה לשבר הקליפו' שהם מסך מבדיל ומחיצה של ברזל המפסקת בינם לאביהם שבשמים ע"י שבירת לבו ומרירת נפשו על חטאיו כמ"ש בזהר על פסוק זבחי אלהים רוח נשברה לב נשבר וגו' שע"י לב נשבר נשברה רוח הטומאה דס"א [ע"ש פ' פינחס ד' ר"מ ופ' ויקרא ד' ח' וד' ה' ע"א ובפי' הרמ"ז שם] והיא בחי' תשובה תתאה להעלות ה' תתאה להקימה מנפילתה שנפלה אל החיצוני' שהוא סוד גלות השכינה כמארז"ל גלו לאדום שכינה עמהם דהיינו כשהאדם עושה מעשה אדום מוריד וממשיך לשם בחי' וניצוץ אלהות המחיה את נר"נ שלו המלובשים בו בנפש הבהמית מהקליפה שבלבו שבחלל השמאלי המולכת בו בעודו רשע ומושלת בעיר קטנה שלו ונר"נ כבושי' בגולה אצלה וכשנשבר לבו בקרבו ונשברה רוח הטומאה וס"א ויתפרדו כו' היא קמה מנפילתה וגם נצבה כמ"ש במ"א:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

כמארז"ל = כמאמר רבותינו זכרונם לברכה
הקליפו' = הקליפות
ע"י = על ידי
כמ"ש = כמו שכתוב
שע"י = שעל ידי
דס"א = דסטרא אחרא
ע"ש = עיין שם
פ' = פרשת
ד' = דף
ופ' = ופרשת
וד' = ודף
ע"א = עמוד א'
ובפי' = ובפיסקי
הרמ"ז = הרב רבינו משה זכות
בחי' = בחינת
החיצוני' = החיצונים
נר"נ = נפש רוח ונשמה
ונר"נ = ונפש רוח ונשמה
במ"א = במקום אחר
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים