עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אב תשע"ד >> יום חמישי כ"ה אב
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן בפרק ז' ב'איגרת הקודש' שבתניא ומבאר לנו: היופי של עבודת יעקב אבינו שהוא הצליח לתקן את חטא עץ הדעת.  האדם הראשון היה בגן עדן וחטא על ידי אשתו חוה. ואילו יעקב יצא למקום של גיהינום שנקרא חרן כדי לא לחטוא, והוא הצליח להשפיע על נשותיו שלא יחטאו. יעקב אבינו גם הצליח להחזיר אותם לקדושת ארץ ישראל שזה גן עדן, ועל ידי זה הוא ביטל את חטא אדם הראשון.  
 
מילות התניא המקוריות:

והנה שופריה דיעקב מעין שופריה דאדה"ר שתיקן חטא אדה"ר והיתה נשמתו ג"כ כלולה מכל הנשמות שבישראל מעולם ועד עולם והיה מרכבה לתורה שלמעלה שנק' בשם אדם כמ"ש ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם וכו' וכמ"ש וזאת לפנים בישראל כו' אין זאת אלא תורה כו' שהיתה כלולה ומלובשת בנשמת ישראל סבא הכלולה מכל הנשמות וזהו ויקרא לו אל אלקי ישראל. אל לשון המשכת ההארה מאור א"ס ב"ה מההעלם אל הגילוי להאיר בבחי' גילוי בנשמתו וכמ"ש אל ה' ויאר לנו ואחריו כל ישרי לב העוסקים בתורה ובמצות מאיר אור ה' א"ס ב"ה בבחינת גילוי בנשמתם וזמן גילוי זה ביתר שאת ויתר עז ההארה במוחם ולבם הוא בשעת התפלה כמ"ש במ"א.
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

דאדה"ר = דאדם הראשון
ג"כ = גם כן
שנק' = שנקרא
כמ"ש = כמו שכתוב
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
בבחי' = בבחינת
כמ"ש = כמו שכתוב
במ"א = במקום אחר


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים