עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש סיון תשפ"ד >> יום כ"ד סיון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן בפרק ז' בשער היחוד והאמונה ומבאר לנו: כל המשל שבארנו לעיל, בנוגע לנשמה בגוף האדם שמרגישה כל דבר, בעצם זה משל שלא דומה לנמשל. כי אצל אלוקים, העולם באמת לא תופס מציאות, והנבראים לא משנים אותו. מה שכתוב בתורה: 'נחת רוח לפני', זה רק כדי לסבר את האוזן האנושית, שנבין קצת רוחניות מהי. אבל, באמת אי אפשר להשיג את המהות האלוקית, רק לדעת את מציאותה.
  
מילות התניא המקוריות:

והנה מכאן יש להבין שגגת מקצת חכמים בעיניהם ה' יכפר בעדם ששגו וטעו בעיונם בכתבי האריז"ל והבינו ענין הצמצום המוזכר שם כפשוטו שהקב"ה סילק עצמו ומהותו ח"ו מעוה"ז רק שמשגיח מלמעלה בהשגחה פרטית על כל היצורים כולם אשר בשמים ממעל ועל הארץ מתחת והנה מלבד שא"א כלל לומר ענין הצמצום כפשוטו שהוא ממקרי הגוף על הקב"ה הנבדל מהם ריבוא רבבות הבדלות עד אין קץ אף גם זאת לא בדעת ידברו מאחר שהם מאמינים בני מאמינים שהקב"ה יודע כל היצורים שבעוה"ז השפל ומשגיח עליהם וע"כ אין ידיעתו אותם מוסיפה בו ריבוי וחידוש מפני שיודע הכל בידיעת עצמו הרי כביכול מהותו ועצמותו ודעתו הכל א'

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

האריז"ל = האלוקי רבינו יצחק זכרונו לברכה
שהקב"ה = שהקדוש ברוך הוא
ח"ו = חס ושלום
מהעוה"ז = מהעולם הזה
שא"א = שאי אפשר
וע"כ = ועל כן
א' = אחד 

     
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים