עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אייר תשפ"ג >> יום כ"ב אייר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
מסיים הרבי הזקן את פרק נ' בתניא ומבאר את הכתוב בספר יצירה: 'אם רץ לבך שוב לאחד'.
רץ לבך - התבוננות מעמיקה בגדלות האלוקים, עד שהיהודי מקבל צימאון עצום להידבק באלוקים ב'כל לבבך', לעזוב את כל התאוות, ולהיות רק בתשוקת התפילה בעיניים עצומות ודומעות מרוב התרגשות מאלוקים. מיד אחרי התפילה צריך להיות שוב לאחד.
ה-ד' של האחד זה ארבעה צדדי העולם: מזרח, מערב, צפון, ודרום.
ה-ח' של האחד זה שבעה רקיעים והאדמה.
ה-א' של האחד - הכל צריך להתבטל לאלף של האחד.
דהיינו, לא מספיק שתתרומם בתפילה עם עיניים עצומות ודומעות, זה רק התעלות מוגבלת וזמנית. התכלית של הכל זה, שתכניס את האחד לארבע כנפות הארץ, לרוח ולאדמה. רק אז אתה באמת מקושר עם האחד – אלוקים. זה בא רק על ידי לימוד התורה שאחרי התפילה. כי התורה היא ספר ההנדסה האלוקי, ודרכה ניתן להכניס את 'אנוכי ה' אלוקיך' בחיים היום יומיים בעזרת השם.


מילות התניא המקוריות:
והנה סדר העבודה בעסק התורה והמצות הנמשכת מבחי' אהבה עזה זו היא בבחי' שוב לבד כמ"ש בספר יצירה ואם רץ לבך שוב לאחד פי' ואם רץ לבך היא תשוקת הנפש שבלב בחלל הימני כשמתגברת ומתלהבת ומתלהטת במאד מאד עד כלות הנפש ממש להשתפך אל חיק אביה חיי החיים ב"ה ולצאת ממאסרה בגוף הגופני וגשמי לדבקה בו ית' אזי זאת ישיב אל לבו מארז"ל כי ע"כ אתה חי בגוף הזה להחיותו כדי להמשיך חיים עליוני' מחיי החיים ב"ה למטה ע"י תורת חיים להיות דירה בתחתוני' לאחדותו ית' בבחי' גילוי כמש"ל וכמ"ש בזה"ק למהוי אחד באחד פי' שהיחוד הנעלם יהיה בבחי' עלמא דאתגליא וז"ש לכה דודי וכו' ובזה יובן מארז"ל ע"כ אתה חי וע"כ וכו' ואלא איך יהיה רצונו וכמ"ש במ"א באריכות על משנה זו ע"כ אתה חי בעזרת חיי החיים ב"ה:
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

מבחי' = מבחינת
 כמ"ש = כמו שכתוב
 פי' = פירוש
 ב"ה = ברוך הוא
 ית' = יתברך
 מארז"ל = מאמר רבותינו זכרונם לברכה
ע"כ = על כן
 עליוני' = עליונים
 ע"י = על ידי
בתחתוני' = בתחתונים
כמש"ל = כמו שנאמר לעיל
בזה"ק = בזוהר הקדוש
וז"ש = וזה שכתוב
במ"א = במקום אחר

      
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים