עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש סיון תשפ"ד >> יום י' סיון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:


בפרק שני ב'שער היחוד והאמונה' שבתניא הרבי הזקן לימד אותנו שאלוקים עושה לנו ניסים כל רגע. בפרק ג' ממשיך הרבי הזקן ומסביר: לפי מה שלמדנו בפרק הקודם, כל מה שנראה לנו מציאות עצמאית, זה תעתוע עיניים. כי באמת אין אדם ולא שום נברא עצמאי, הכל לפי החלטה של אלוקים, דבר ה' שדוחף אדם להיות עשיר או עני, שמן או רזה. אפילו שאדם ישתדל לעשות את כל הדיאטות שבעולם, לא יעזור לו כלום, תמיד תהיה לו נטיה להשמנה. אלא אם כן הוא יתענה כל ימיו אז ירזה קצת. הכל אלוקים עושה כל רגע ושניה.
  
מילות התניא המקוריות:

פרק ג והנה אחרי הדברי' והאמת האלה כל משכיל על דבר יבין לאשורו איך שכל נברא ויש הוא באמת נחשב לאין ואפס ממש לגבי כל הפועל ורוח פיו שבנפעל המהוה אותו תמיד ומוציאו מאין ממש ליש ומה שכל נברא ונפעל נראה לנו ליש וממשו' זהו מחמת שאין אנו משיגים ורואים בעיני בשר את כח ה' ורוח פיו שבנברא אבל אילו ניתנה רשות לעין לראות ולהשיג את החיות ורוחניות שבכל נברא השופע בו ממוצא פי ה' ורוח פיו לא היה גשמיות הנברא וחומרו וממשו נראה כלל לעינינו כי הוא בטל במציאות ממש לגבי החיות והרוחניות שבו מאחר שמבלעדי הרוחניו' היה אין ואפס ממש כמו קודם ששת ימי בראשי' ממש והרוחניות השופע עליו ממוצא פי ה' ורוח פיו הוא לבדו המוציאו תמיד מאפס ואין ליש ומהוה אותו א"כ אפס בלעדו באמת

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

הדברי' = הדברים
וממשו' = וממשות
הרוחניו' = הרוחניות
בראשי' = בראשית
א"כ = אם כן

     

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים