עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 
מכתב מהנשיא  |  בית דין אמריקה  |  דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תמוז תשפ"א >> יום שלישי י"ט תמוז
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
מסיים הרבי הזקן את פרק ו' ב'איגרת התשובה' ומבאר לנו: החיות האלוקית שנמשכת ליהודי, זה כמו חבל שזור מ-613 חוטים. כשיהודי חוטא, הוא ממשיך חיות אלוקית מאותו חבל לתוך הביוב חס וחלילה. איך אפשר להציל את החיות האלוקית מהביוב? על ידי חזרה בתשובה.תשובה אותיות תשוב-ה להשיב את האות הא חזרה לשמו הגדול של הבורא והמהוה ,וכאשר האות הא מתחברת חזרה עם האות ואו של שמו יתברך חוזרת החיות האלוקית והאדם נהפך להיות שמח ,כי שמו של האלוקים זה אור וחיות , ושהאותיות י-ה-ו-ה מחוברות והחיות בעולם זורמת בכל האטומים והפרוטונים בגוף האדם ,אזי האדם שמח , 

מילות התניא המקוריות:

והנה יעקב חבל נחלתו כתיב. עד"מ כמו החבל שראשו א' למעלה וראשו השני למטה אם ימשוך אדם בראשו השני ינענע וימשך אחריו גם ראשו הראשון כמה שאפשר לו להמשך. וככה ממש בשרש נשמת האדם ומקורה מבחי' ה"א תתאה הנ"ל הוא ממשיך ומוריד השפעתה ע"י מעשיו הרעים ומחשבותיו עד תוך היכלות הסט"א כביכול שמשם מקבל מחשבותיו ומעשיו. ומפני שהוא הוא הממשיך להם ההשפעה לכן הוא נוטל חלק בראש וד"ל. וזהו שאמרו רז"ל אין בידינו לא משלות הרשעים וכו' בידינו דוקא כלומר בזמן הגלות אחר החורבן. וזוהי בחי' גלות השכינה כביכול להשפיע להיכלות הסט"א אשר שנאה נפשו ית'. וכשהאדם עושה תשובה נכונה אזי מסלק מהם ההשפעה שהמשיך במעשיו ומחשבותיו. כי בתשובתו מחזיר השפעת השכינה למקומה. וזהו תשוב ה"א תתאה מבחי' גלות וכמ"ש ושב ה' אלקיך את שבותך כלומר עם שבותך וכמאמר רז"ל והשיב לא נאמר וכו':

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

עד"מ = על דרך משל
א' = אחד
מבחי' = מבחינת
הנ"ל = הנאמר לעיל
ע"י = על ידי
הסט"א = הסטרא אחרא
וד"ל = ודי למבין
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
ית' = יתברך
וכמ"ש = וכמו שכתוב

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים