עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תשרי תשפ"ג >> יום י"ח תשרי
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

כשיהודי לומד תורה הוא משיג אור אלוקי. האור האלוקי שיהודי משיג הוא אור מצומצם כדי שיהודי יוכל להכיל את הקדושה של אלוקים. בגלל שאנו גבוליים, השכל שלנו לא יכול להכיל איך ירידת האור והשפעתה עלינו בצורה מושלמת, אלא רק על ידי משל ודוגמאות. רק כשהנשמה היא בלי הגוף הגשמי, היא יכולה להשיג ממש את האור האלוקי בלי שום גבול.
 
מילות התניא המקוריות:

וההפרש שבין השראה לקביעות שכר מובן למביני מדע. כי קביעת שכר הוא שמאיר ה' לנפש תדרשנו באור תורתו שהוא מעטה לבושו ממש ולכן נקראת התורה אור שנאמר עוטה אור כשלמה והנפש היא בעלת גבול ותכלית בכל כחותיה לכן גם אור ה' המאיר בה הוא גבולי מצומצם ומתלבש בתוכה וע"כ יתפעל לב מבקשי ה' בשעת התפלה וכיוצא בה כי בו ישמח לבם ויגיל אף גילת ורנן ותתענג נפשם בנועם ה' [נ"א על ה'] ואורו בהגלותו ממעטה לבושו שהיא התורה ויצא כברק חצו וזו היא קביעת שכר התורה הקבועה תמיד בנפש עמלה בה.
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

וע"כ = ועל כן
נ"א = נוסח אחר

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים