עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר תשפ"ג >> יום י"ח אדר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן בפרק ל"ה בתניא: אפילו צדיק גדול מאוד, בכל זאת הוא כמו זית מר שלא יכול להאיר. רק כשהוא כותש את עצמו בקיום התורה והמצוות,  אז הוא נהיה שמן למאור. כי אי אפשר לחוש אור אלוקי רק על ידי התמדה בתורה ובמצוות.  בלי התמדה בתורה ובמצוות לא תתפוס את האלוקים, רק מי שמתמיד בקיום מצוות מעשיות מגיע לביטול עצמי, שזה שמן למאור. מי שהוא בביטול עצמי, הוא תלמיד חכם אמיתי. 

מילות התניא המקוריות:
והנה ענין השראת השכינה הוא גילוי אלהותו ית' ואור א"ס ב"ה באיזה דבר והיינו לומר שאותו דבר נכלל באור ה' ובטל לו במציאות לגמרי שאז הוא ששורה ומתגלה בו ה' אחד אבל כל מה שלא בטל אליו במציאות לגמרי אין אור ה' שורה ומתגלה בו ואף צדיק גמור שמתדבק בו באהבה רבה הרי לית מחשבה תפיסא ביה כלל באמת כי אמיתת ה' אלהים אמת הוא יחודו ואחדותו שהוא לבדו הוא ואפס בלעדו ממש. וא"כ זה האוהב שהוא יש ולא אפס לית מחשבה דיליה תפיסא ביה כלל ואין אור ה' שורה ומתגלה בו אלא ע"י קיום המצות שהן רצונו וחכמתו ית' ממש בלי שום הסתר פנים:
הגהה (וכאשר שמעתי ממורי ע"ה פי' וטעם למ"ש בע"ח שאור א"ס ב"ה אינו מתייחד אפי' בעולם האצילות אלא ע"י התלבשותו תחלה בספי' חכמה והיינו משום שא"ס ב"ה הוא אחד האמת שהוא לבדו הוא ואין זולתו וזו היא מדרגת החכמה וכו'):


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים
ית' = יתברך
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
וא"כ = ואם כן ע"י = על ידי
ע"ה = עליו השלום
למ"ש = למה שכתוב
בע"ח = בעץ חיים
אפי' = אפילו
בספי' = בספירה

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים