עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש ניסן תשפ"ג >> יום י"ז ניסן
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
אחרי שהרבי הזקן הסביר לנו בפרק מ' בתניא, שחשוב מאוד להעמיק לאהוב את האלוקים. מבאר לנו הרבי הזקן בפרק מ"א בתניא, כיצד להגיע לאהבה אמיתית. דבר ראשון, על האדם ללמוד איך אלוקים נותן לכל בריה מליונים של אטומים קטנים, ומאחד את כל האטומים באורגנזציה נפלאה. לכל איבר  ואיבר, נותן אלוקים כוח מיוחד, לפי מזג האטומים שבו. מצד שני, כל הנבראים שווים אצל אלוקים, מפני שכולם מורכבים מאותו החומר, שהוא חומר גבולי. אלוקים, שהוא בלי גבול מאחד אותם. ברגע שאדם לומד על כל זה, מיד תיפול עליו אימתה ופחד. כי אלוקים רואה אותו, ומאחד אותו בכל רגע מאין, כמו בראשית ממש. ידיעה זו, תביא אותו, דבר ראשון שיפסיק לחטוא, ולאחר מכן להניח תפילין.  כאשר אדם יודע את האמת ההיסטורית, איך עמדו כל היהודים לפני 3325 שנה, וראו בעיניים החומריות, את איחוד האטומים ויצירתם מאין ליש. זאת אומרת, הם  הסתכלו למעלה, ולמטה ולכל הצדדים וראו שהוא אחד. זה הגורם הראשון להנחת תפילין מכל הלב. שנת 2013 הלועזית, היא שנת 5773 לבריאת העולם, מעמד הר סיני היה בשנת 2448 לבריאת העולם.

מילות התניא המקוריות:
פרק מא
ברם צריך להיות לזכרון תמיד ראשית העבודה ועיקרה ושרשה. והוא כי אף שהיראה היא שרש לסור מרע והאהבה לועשה טוב. אעפ"כ לא די לעורר האהבה לבדה לועשה טוב ולפחות צריך לעורר תחלה היראה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל שלא למרוד בממ"ה הקב"ה כנ"ל שתהא בהתגלות לבו או מוחו עכ"פ דהיינו להתבונן במחשבתו עכ"פ גדולת א"ס ב"ה ומלכותו אשר היא מלכות כל עולמים עליונים ותחתונים ואיהו ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין וכמ"ש הלא את השמים ואת הארץ אני מלא ומניח העליונים ותחתונים ומייחד מלכותו על עמו ישראל בכלל ועליו בפרט כי חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם והוא גם הוא מקבל עליו מלכותו להיות מלך עליו ולעבדו ולעשות רצונו בכל מיני עבודת עבד. והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי. ועל כן צריך לעבוד לפניו באימה וביראה כעומד לפני המלך ויעמיק במחשבה זו ויאריך בה כפי יכולת השגת מוחו ומחשבתו וכפי הפנאי שלו לפני עסק התורה או המצוה כמו לפני לבישת טלית ותפילין


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

אעפ"כ = אף על פי כן
בממ"ה = במלך מלכי המלכים
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
כנ"ל = כנאמר לעיל
עכ"פ = על כל פנים
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך
וכמ"ש = וכמו שכתוב

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים