עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש סיון תשע"ד >> יום חמישי י"ד סיון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:


ממשיך הרבי הזקן לבאר לנו בפרק רביעי של שער היחוד והאמונה בתניא: זה סוד שאף נברא לא יכול לגלות איך יוצרים מציאות מכלום. ובנוסף ישנו עוד סוד, אלוקים מסתיר את עצמו לאחר היצירה. נברא שיוצר יש מיש, קשה לו מאוד להסתתר מהחפץ שהוא בעצמו שינה את צורתו. אבל אלוקים יצר יש מאין, ובכל זאת הוא מסתתר מהיש שלא יוכל לראותו, זה פלא עצום מאוד. כמו שהנברא לא יכול להבין אין סוף, הוא רק יכול לדעת שישנו אין סוף, כך גם הנברא לא יכול להבין איך אלוקים מצליח להתחבא, אבל הוא יודע בבירור שאלוקים מתחבא. כל תפקידו של יהודי הוא לקיים מצוות ולגלות את אלוקים.
  
מילות התניא המקוריות:

והנה כמו שמדה זו היא שבחו של הקב"ה לבדו שאין ביכולת שום נברא לברוא יש מאין ולהחיותו וגם מדה זו היא למעלה מהשכלת כל הברואים והשגתם שאין כח בשכל שום נברא להשכיל ולהשיג מדה זו ויכלתה לברוא יש מאין ולהחיותו כי הבריאה יש מאין הוא דבר שלמעלה משכל הנבראים כי היא ממדת גדולתו של הקב"ה והקב"ה ומדותיו אחדות פשוט כדאיתא בזה"ק דאיהו וגרמוהי חד וכשם שאין ביכולת שום שכל נברא להשיג בוראו כך אינו יכול להשיג מדותיו וכמו שאין ביכולת שום שכל נברא להשיג מדת גדולתו שהיא היכולת לברוא יש מאין ולהחיותו כדכתיב עולם חסד יבנה כך ממש אין ביכלתו להשיג מדת גבורתו של הקב"ה שהיא מדת הצמצום ומניעת התפשטות החיות מגדולתו מלירד ולהתגלות על הנבראים להחיותם ולקיימם בגילוי כ"א בהסתר פנים שהחיות מסתתר בגוף הנברא וכאילו גוף הנברא הוא דבר בפני עצמו ואינו התפשטות החיות והרוחניות כהתפשטות הזיו והאור מהשמש אלא הוא דבר בפני עצמו ואף שבאמת אינו דבר בפני עצמו אלא כמו התפשטות האור מהשמש מכל מקום הן הן גבורותיו של הקדוש ברוך הוא אשר כל יכול לצמצם החיות והרוחניות הנשפע מרוח פיו ולהסתירו שלא יבטל גוף הנברא במציאות וזה אין בשכל שום נברא להשיג מהות הצמצו' וההסתר ושיהיה אעפ"כ גוף הנברא נברא מאין ליש כמו שאין יכולת בשכל שום נברא להשיג מהות הבריאה מאין ליש.

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
בזה"ק = בזוהר הקדוש
כ"א = כי אם
אעפ"כ = אף על פי כן

     
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים