עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש טבת תשפ"ג >> יום ט"ו טבת
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

הרבי הזקן הסביר לנו בפרק י"א מיהו רשע גמור ומי רשע קטן. בפרק י"ב של תניא מסביר לנו הרבי הזקן מי נקרא בינוני.
מי שלא עובר עבירות בכלל זוכה בתואר בינוני. ומדוע לא קוראים לו צדיק? היות שהבינוני אוהב להינות מהחיים ומתחשק לו ללכת לים ולהתבטל. התורה והמצוות קשים לו מאוד לקיום, אבל הוא מתגבר ולעולם לא חוטא, גם לא במחשבה. דהיינו אם עולה לו איזה רעיון לתאווה הוא מיד פותח ספר ולומד, גם בדיבור אם בא לו לומר לשון הרע הוא מיד קם והולך מאותו מקום של חבורת הליצנים. ואם בא לו לזנות הוא מיד בורח לבית המדרש ולומד. הוא תמיד מנצח את הרע. אבל בכל יום מחדש הרע עוד הפעם מתחיל איתו, אבל תמיד הוא מפיל את היצר הרע.


מילות התניא המקוריות:

פרק יב
והבינוני הוא שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר קטנ' להתלבש בגוף להחטיאו דהיינו ששלש' לבושי נפש הבהמית שהם מחשבה דבור ומעשה שמצד הקליפ' אין גוברים בו על נפש האלהית להתלבש בגוף במוח ובפה ובשאר רמ"ח אברים להחטיאם ולטמאם ח"ו רק שלשה לבושי נפש האלהית הם לבדם מתלבשים בגוף שהם מחשבה דבור ומעשה של תרי"ג מצות התורה ולא עבר עבירה מימיו ולא יעבור לעולם ולא נקרא עליו שם רשע אפי' שעה אחת ורגע אחד כל ימיו אך מהות ועצמות נפש האלהית שהן עשר בחינותיה לא להן לבדן המלוכה והממשלה בעיר קטנה כי אם בעתים מזומנים כמו בשעת קריאת שמע ותפלה שהיא שעת מוחין דגדלות למעלה וגם למטה היא שעת הכושר לכל אדם שאז מקשר חב"ד שלו לה' להעמיק דעתו בגדולת א"ס ב"ה ולעורר את האהבה כרשפי אש בחלל הימני שבלבו לדבקה בו בקיום התורה ומצותיה מאהבה שזהו ענין המבואר בקריאת שמע דאורייתא וברכותיה שלפניה ולאחריה שהן מדרבנן הן הכנה לקיום הק"ש כמ"ש במ"א ואז הרע שבחלל השמאלי כפוף ובטל לטוב המתפשט בחלל הימני מחב"ד שבמוח המקושרים בגדולת א"ס ב"ה. אבל אחר התפלה בהסתלקות המוחין דגדלות א"ס ב"ה הרי הרע חוזר וניעור בחלל השמאלי ומתאוה תאוה לתאות עוה"ז ותענוגיו.


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

קטנ' = קטנה
ששלש' = ששלשה
הקליפ' = הקליפה
רמ"ח = 248
ח"ו = חס ושלום
תרי"ג = 613
אפי' = אפילו
חב"ד = חכמה בינה דעת
א"ס = אין סוף
ב"ה = ברוך הוא
הק"ש = הקריאת שמע
כמ"ש = כמו שכתוב
במ"א = במקום אחר
מחב"ד = מחכמה בינה דעת
עוה"ז = עולם הזה
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים