עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש ניסן תשפ"ד >> יום י"ג ניסן
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

כשיהודי מתעטף בציצית הוא צריך לכוון שהוא ממשיך עליו את מלכות ה'. כמו שיש מצווה להמליך מלך ולירא ממנו. כך יהודי צריך לירא מאלוקים ולקבל עליו את מלכות האלוקים. בטבע של כל יהודי ויהודי יש יראת ה'. אפילו אם נראה שיש יהודי אתאיסט שלא מאמין ולא מפחד מאף מרות. עמוק עמוק בנפשו יש לו יראה מאלוקים, אך זה נסתר ולא בגילוי. 

מילות התניא המקוריות:

ובעטיפת ציצית יכוין כמ"ש בזהר להמשיך עליו מלכותו ית' אשר היא מלכות כל עולמים וכו' לייחדה עלינו מצוה זו והוא כענין שום תשים עליך מלך ואזי אף אם בכל זאת לא תפול עליו אימה ופחד בהתגלות לבו מ"מ מאחר שמקבל עליו מלכות שמים וממשיך עליו יראתו ית' בהתגלות מחשבתו ורצונו שבמוחו וקבלה זו היא אמיתית בלי שום ספק שהרי היא טבע נפשות כל ישראל שלא למרוד במלך הקדוש ית' הרי התורה שלומד או המצוה שעושה מחמת קבלה זו ומחמת המשכת היראה שבמוחו נקראות בשם עבודה שלימה ככל עבודת העבד לאדונו ומלכו


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

כמ"ש = כמו שכתוב
בש"ע = בשמונה עשרה
מ"מ = מכל מקום 

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים