עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשפ"ד >> יום י"א שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אחרי שהרבי הזקן הסביר לנו מפרק י"ח בתניא ועד פרק כ' שכל יהודי יכול באמת להיות בינוני. בא הרבי הזקן להסביר לנו בפרק כ' בתניא: איך ללמוד על גדולת האלוקים, ואיך ללמוד על נשמת האדם. כדי להוריד את חשבונות השוטים, אותם רשעים בעם ישראל שחושבים שרק לפני המוות צריכים לחזור בתשובה... הם חושבים שרק אם גוי עומד לפניך עם אקדח, אז תמות יהודי. אבל אם היצר הרע שלך מפתה אותך לא לשמור שבת, תשמע ליצר הרע חס וחלילה. לכן, עבורם מתחיל הרבי הזקן את פרק כ' בתניא: המאמר בעשרת הדיברות: "לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני" כוללת את כל 365 העבירות שצריך להימנע מהם. כי מי שמחלל שבת לדוגמא: זה כמו שהוא אומר אין אלוקים ומשתחווה לצלב חס וחלילה! גם המאמר: "אנוכי השם אלוקיך" כולל בתוכו גם ללכת למיקווה. כי בגלל שהאשה יודעת שיש אלוקים, היא אוהבת אותו והולכת למקווה. וכן כדי להוציא את השטות מהרשעים שבישראל, בא הרבי הזקן לבאר את פרק כ'. הרבי הזקן מלמד אותנו:  לא רק שתי הדברות מעשרת הדיברות צריך לשמור, אלא צריך לשמור את כל התורה כולה, כי שתי הדיברות 'אנוכי' ו'לא יהיה לך' כוללים את כל 613 המצוות.

מילות התניא המקוריות:

פרק כ
והנה מודעת זאת לכל כי מצות ואזהרת ע"ז שהם שני דברות הראשונים אנכי ולא יהיה לך הם כללות כל התורה כולה. כי דבור אנכי כולל כל רמ"ח מצות עשה. ולא יהיה לך כולל כל שס"ה מצות ל"ת ולכן שמענו אנכי ולא יהיה לך לבד מפי הגבורה כמארז"ל מפני שהם כללות התורה כולה. ולבאר היטב ענין זה צריך להזכיר תחלה בקצרה ענין ומהות אחדותו של הקב"ה שנקרא יחיד ומיוחד וכל מאמינים שהוא לבדו הוא כמו שהיה קודם שנברא העולם ממש שהיה הוא לבדו וכמ"ש אתה הוא עד שלא נברא העולם אתה הוא משנברא כו' פי' הוא ממש בלי שום שינוי כדכתיב אני ה' לא שניתי כי עוה"ז וכן כל העולמות העליונים אינן פועלים שום שינוי באחדותו ית' בהבראם מאין ליש שכמו שהיה הוא לבדו הוא יחיד ומיוחד קודם הבראם כן הוא לבדו הוא יחיד ומיוחד אחר שבראם משום דכולא קמיה כלא חשיב וכאין ואפס ממש 

 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ע"ז = עבודה זרה
רמ"ח = 248
שס"ה = 365
ל"ת = לא תעשה
כמארז"ל = כמאמר רבותינו זכרונם לברכה
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
וכמ"ש = וכמו שכתוב
פי' = פירוש
עוה"ז = עולם הזה
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים