עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אייר תשפ"ד >> יום י"א אייר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

 אחרי שהרבי הזקן לימד אותנו בפרק מ"ז בתניא את גודל המתנה שקיבלנו, את אלוקים עצמו. לכן, בגלל המתנה החשובה הזו, אנו צריכים להיות בשמחה. בפרק מ"ח בתניא מסביר רבינו הזקן: לא תמיד רואים את יוקר המתנה האלוקית, משום שאלוקים מסתתר בכוונה תחילה מאיתנו. התענוג האלוקי הוא, שאנחנו נמצא אותו יתברך בכוחות עצמנו בעזרת השם. כשיהודי מתאמץ קצת מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה.
  
מילות התניא המקוריות:

פרק מח
והנה כאשר יתבונן המשכיל בגדולת א"ס ב"ה כי כשמו כן הוא א"ס ואין קץ ותכלית כלל לאור וחיות המתפשט ממנו ית' ברצונו הפשוט ומיוחד במהותו ועצמותו ית' בתכלית היחוד ואילו היתה השתלשלות העולמות מאור א"ס ב"ה בלי צמצומי' רק כסדר המדרגות ממדרגה למדרגה בדרך עלה ועלול לא היה העוה"ז נברא כלל כמו שהוא עתה בבחי' גבול ותכלית מהארץ לרקיע מהלך ת"ק שנה וכן בין כל רקיע לרקיע וכן עובי כל רקיע ורקיע ואפי' עוה"ב וג"ע העליון מדור נשמות הצדיקי' הגדולים והנשמו' עצמן ואצ"ל המלאכי' הן בבחי' גבול ותכלית כי יש גבול להשגתן באור א"ס ב"ה המאיר עליהן בהתלבשות חב"ד כו'. ולכן יש גבול להנאתן שנהנין מזיו השכינה ומתענגין באור ה' כי אין יכולין לקבל הנאה ותענוג בבחי' א"ס ממש שלא יתבטלו ממציאותן ויחזרו למקורן.


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
ית' = יתברך
צמצומי' = צמצומים
העוה"ז = העולם הזה
בבחי' = בבחינת
ת"ק = 500
ואפי' = ואפילו
עוה"ב = עולם הבא
וג"ע = וגן עדן
הצדיקי' = הצדיקים
והנשמו' = והנשמות
ואצ"ל = ואין צריך לומר
המלאכי' = המלאכים
חב"ד = חכמה, בינה, דעת      


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים