עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש טבת תשע"ד >> יום חמישי ט"ז טבת
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בשיעור הקודם למדנו מהו צדיק גמור, כעת נלמד מהו צדיק ורע לו. צדיק קטן זה מי שעדיין נשאר לו קצת שייכות לרע. על אף שכל המחשבות והדיבורים והמעשים שלו נקיים, בכל זאת יש לו שם עמוק בלב איזה חשש מהלא דתיים. הוא מוכרח שתהיה לו איזו שהיא שייכות לכנסת כי בלי זה הוא חושב שלא יתנו לו כסף לישיבה. הוא לא מבין שאם הוא לא מקיא מעצם המחשבה להיתחבר לרע בכנסת זה עצמו נגיעה והימשכות אחרי הביוב. זו הסיבה שהרבי שליט"א מלך המשיח מליובאוויטש לא רוצה שלחב"ד יהיה יצוג בכנסת. היות והרבי רוצה שהחסידים ישאפו להיות צדיקים גמורים, רק יקרבו את בני התועים בדרכי נועם , ללא תמורה.

מילות התניא המקוריות:

וצדיק שאינו גמור הוא שאינו שונא הס"א בתכלית השנאה ולכן אינו מואס ג"כ ברע בתכלית וכל שאין השנאה והמיאוס בתכלית ע"כ נשאר איזה שמץ אהבה ותענוג לשם ולא הוסרו הבגדים הצואים לגמרי מכל וכל ולכן לא נהפך לטוב ממש מאחר שיש לו איזה אחיזה עדיין בבגדים הצואים אלא שהוא בטל במיעוטו וכלא חשיב ולכן נקרא צדיק ורע כפוף ובטל לו. ועל כן גם אהבתו לה' אינו בתכלית ולכן נקרא צדיק שאינו גמור. והנה מדרגה זו מתחלקת לרבבות מדרגות בענין בחי' מיעוט הרע הנשאר מאחת מארבע יסודות הרעים ובענין ביטולו במיעוטו בששים עד"מ או באלף ורבבה וכיוצא עד"מ והן הם בחי' צדיקים הרבים שבכל הדורות כדאיתא בגמ' דתמניסר אלפי צדיקי קיימי קמי' הקב"ה אך על מעלת צדיק גמור הוא שאמר רשב"י ראיתי בני עליה והם מועטים כו' שלכן נקראים בני עליה שמהפכין הרע ומעלים אותו לקדושה כדאיתא בזהר בהקדמה שכשרצה רבי חייא לעלות להיכל ר"ש בן יוחאי שמע קלא נפיק ואמר מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא וטעמין מרירו למיתקא עד לא ייתון הכא וכו': 
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ג"כ = גם כן
ע"כ = על כן
בחי' = בחינת
עד"מ = על דרך משל
בגמ' = בגמרא
קמי' = קמיה
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
רשב"י = רבי שמעון בר יוחאי
ר"ש = רבי שמעון
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים