עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תשרי תשע"ד >> יום חמישי ט"ו תשרי
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
בפרק כ"ב ב'אגרת הקודש' הרבי הזקן מוכיח את חסידיו. הרבי הזקן תוהה מניין מצאו חסידיו מנהג לשאול בעצתו בעיניינים גשמיים. אפילו לגדולי ישראל לא באו בשאלות כאלה כמו בתקופת התנאים והאמורים. לא שאלו אותם בעיניינים גשמיים, לא מהסיבה שלא היה להם ידע. ההיפך הוא הנכון היה להם ידע גדול, והכירו בכל החכמות החיצוניות. אלא, שתמיד היה ידוע שאת גדולי ישראל לא שואלים שאלות שקשורים להבלי העולם הזה. רק בתקופת הנביאים אנו מוצאים שבאו ושאלו את שמואל הנביא בעניין האתונות שאבדו לאביו של שאול. עניינים גשמיים, אלו עיניינים שקשורים לנביאים. הכל תלוי בידי שמים – זאת אומרת, פעולת האדם לא משנה את התוצאה, אלא אם כן כך נקבע בשמים. חוץ מלימוד תורה וקיום מצוות, שהם דברים שתלויים באדם ויש לו בחירה חופשית אם לעשותם.
מילות התניא המקוריות:
כב אהוביי אחיי ורעיי מאהבה מסותרת תוכחת מגולה לכו נא ונוכחה זכרו ימות עולם בינו שנות דור ודור ההיתה כזאת מימות עולם ואיה איפוא מצאתם מנהג זה באחד מכל ספרי חכמי ישראל הראשונים והאחרונים להיות מנהג ותיקון לשאול בעצה גשמיות כדת מה לעשות בעניני העולם הגשמי אף לגדולי חכמי ישראל הראשונים כתנאים ואמוראים אשר כל רז לא אנס להו ונהירין להון שבילין דרקיע כ"א לנביאים ממש אשר היו לפנים בישראל כשמואל הרואה אשר הלך אליו שאול לדרוש ה' על דבר האתונות שנאבדו לאביו כי באמת כל עניני אדם לבד מדברי תורה וי"ש אינם מושגים רק בנבואה ולא לחכמים לחם כמארז"ל הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים ושבעה דברים מכוסים כו' אין אדם יודע במה משתכר כו' ומלכות בית דוד מתי תחזור כו' הנה הושוו זה לזה ומ"ש בישעיה יועץ וחכם חרשים וכן משארז"ל ונהנין ממנו עצה ותושיה היינו בד"ת הנקרא תושיה כמארז"ל יועץ זה שיודע לעבר שנים ולקבוע חדשים כו' שסוד העיבור קרוי עצה וסוד בלשון תורה כדאיתא בסנהדרין דף פ"ז ע"ש בפרש"י:
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

כ"א = כי אם
וי"ש = ויראת שמים
כמארז"ל = כמאמר רבותינו זכרונם לברכה
ומ"ש = ומה שכתוב
משארז"ל = מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה
בד"ת = בדברי תורה
ע"ש = עיין שם
בפרש"י = בפירוש רש"י
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים