עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשע"ד >> יום חמישי ט"ו שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מדוע כתוב בתורה ויאמר אלוקים? הרי הדיבור האלוקי הוא מחשבה שאפשר תמיד להחזירה ולבטלה כאילו לא היתה, מדוע לא כתוב בספר בראשית ויחשוב אלוקים יהי אור, ויהי אור? על זה מתרץ הרבי הזקן: כדי שנבין את אלוקים קצת בשיכלנו הדל, נתן לנו אלוקים משל של דיבור: כמו שהאדם מדבר לחברו דבר סמוי שהיה לו במחשבתו, כך כביכול אלוקים גילה בדיבור את העולם שהיה צפון אצלו במחשבתו. אבל באמת אין המשל דומה לנמשל, רק כדי לסבר את האוזן שנוכל קצת להבין את תורת בראשית.

מילות התניא המקוריות:

והרי דבורו ומחשבתו כביכול מיוחדות עמו בתכלית היחוד ד"מ כמו דבורו ומחשבתו של אדם בעודן בכח חכמתו ושכלו או בתשוקה וחמדה שבלבו קודם שעלתה מהלב למוח להרהר בה בבחי' אותיות שאז היו אותיות המחשבה והדבור הזה הנמשכות מחמדה ותשוקה זו בכח בלב ומיוחדות שם בתכלית היחוד בשרשן שהן החכמה ושכל שבמוח וחמדה ותשוקה שבלב. וככה ממש ד"מ מיוחדות דבורו ומחשבתו של הקב"ה בתכלית היחוד במהותו ועצמותו ית' גם אחר שיצא דבורו ית' אל הפועל בבריאות העולמות כמו שהיה מיוחד עמו קודם בריאת העולמו' ואין שום שינוי כלל לפניו ית' אלא אל הברואים המקבלים חיותם מבחי' דבורו ית' בבחי' יציאתו כבר אל הפועל בבריאת העולמות שמתלבש בהם להחיותם ע"י השתלשלו' מעלה לעלול וירידת המדרגו' בצמצומים רבים ושונים עד שיוכלו הברואים לקבל חיותם והתהוותם ממנו ולא יתבטלו במציאות 
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ד"מ = דרך משל
בבחי' = בבחינת
ד"מ = דרך משל
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
ית' = יתברך
העולמו' = העולמות
מבחי' = מבחינת
בבחי' = בבחינת
ע"י = על ידי
השתלשלו' = השתלשלות
 המדרגו' = המדרגות
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים