עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אייר תשפ"ג >> יום ט"ו אייר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
ממשיך הרבי הזקן בפרק מ"ח בתניא ומבאר לנו: אלוקים מסתתר בבריאה, והנבראים לא יכולים לראות  אותו. אפשר לגלות רק קמצוץ קטן מהחיות האלוקית שמחיה אותם. מה שרופאים רואים, זה אפילו לא מטיפה אחת מהים. כמו שטיפה אחת, אין לה ערך לעומת כל הים הגדול, כי יש מספר של טיפות, ריבי רבבות של טיפות. אם אדם רוצה לחצות את הים, הוא עובר טיפות טיפות, הוא לא יכול לקפוץ בקפיצה אחת מגדה אחת לשניה. גם אנחנו לא יכולים בבת אחת לתפוס את אלוקים, שהוא אין סוף לגבי הים. כי הים עשוי טיפות מוגבלות, ואלוקים לא מוגבל. לכן גם הרופאים לא יכולים לעשות קפיצה אחת גדולה, אין סופית. הם מתקדמים רק בקפיצות קטנות של טיפה או שתיים. כי אם באמת הם היו רואים יותר, מאשר הם רואים כעת, הם לא היו יכולים בכלל לרפאות מרוב השתוממות על עוצם האנטומיה. 

מילות התניא המקוריות:
והנה פרטיות הצמצומים איך ומה אין כאן מקום ביאורם. אך דרך כלל הן הם בחי' הסתר והעלם המשכת האור והחיות שלא יאיר ויומשך לתחתונים בבחי' גילוי להתלבש ולהשפיע בהן ולהחיותם להיות יש מאין. כי אם מעט מזער אור וחיות בכדי שיהיו בבחי' גבול ותכלית שהיא הארה מועטת מאד וממש כלא חשיבי לגבי בחי' הארה בלי גבול ותכלית ואין ביניהם ערך ויחס כלל כנודע פי' מלת ערך במספרים שאחד במספר יש לו ערך לגבי מספר אלף אלפים שהוא חלק אחד מני אלף אלפים אבל לגבי דבר שהוא בבחי' בלי גבול ומספר כלל אין כנגדו שום ערך במספרים שאפי' אלף אלפי אלפים וריבוא רבבות אינן אפי' כערך מספר אחד לגבי אלף אלפי אלפים ורבוא רבבות אלא כלא ממש חשיבי. וככה ממש היא בחי' ההארה מועטת זו המתלבשת בעולמות עליונים ותחתונים להשפיע בהם להחיותם לגבי ערך אור הגנוז ונעלם שהוא בבחי' א"ס ואינו מתלבש ומשפיע בעולמות בבחי' גילוי להחיותם אלא מקיף עליהם מלמעלה ונקרא סובב כל עלמין. ואין הפי' סובב ומקיף מלמעלה בבחי' מקום ח"ו כי לא שייך כלל בחי' מקום ברוחניות. אלא ר"ל סובב ומקיף מלמעלה לענין בחי' גילוי השפעה כי ההשפעה שהוא בבחי' גילוי בעולמו' נקראת בשם הלבשה שמתלבשת בעולמות כי הם מלבישים ומשיגים ההשפעה שמקבלים משא"כ ההשפעה שאינה בבחי' גילוי אלא בהסתר והעלם ואין העולמות משיגים אותה אינה נקראת מתלבשת אלא מקפת וסובבת הלכך מאחר שהעולמות הם בבחי' גבול ותכלית נמצא שאין השפעת אור א"ס מתלבש ומתגלה בהם בבחי' גילוי רק מעט מזער הארה מועטת מצומצמת מאד מאד והיא רק כדי להחיותם בבחי' גבול ותכלית. אבל עיקר האור בלי צמצום כ"כ נק' מקיף וסובב מאחר שאין השפעתו מתגלית בתוכם מאחר שהם בבחי' גבול ותכלית.
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בחי' = בחינת
פי' = פירוש
שאפי' = שאפילו
א"ס = אין סוף
ח"ו = חס ושלום
ר"ל = רוצה לומר
בעולמו' = בעולמות
משא"כ = מה שאין כן
כ"כ =כל כך
נק' = נקרא

      
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים