עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש כסלו תשפ"ג >> יום ח' כסלו
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

 כמו גרעין שזורעים אותו באדמה, לכאורה איך הוא מצמיח? הרי הוא יבש ורקוב, ודווקא בו יש את הכח לעורר את כוח הצומח שבאדמה. אותו דבר גם האתרוג הגשמי שמנענעים בחג הסוכות דווקא לו יש את הכח לעורר בעולמות העליונים.
 
מילות התניא המקוריות:

אך להבין איך האתרוג שהוא מרפ"ח שלא נבררו עדיין וכן קלף התפילין ימשיך אור בכלים דזו"ן דאצי' שכבר נבררו ונתקנו ע"י שם מ"ה להיות בחי' אלקות. הנה המשל לזה היא הזריעה והנטיעה שהגרעין מעורר כח הצומח שבארץ שהוא דבר ה' תדשא הארץ כו' עץ פרי כו' ע"י העלאת מ"ן לשרשו ככה מעוררי' הקלף והאתרוג עד רום המעלות שהוא שם ס"ג שלפני השבירה שהוא מהות ועצמות אורות שבא"ק ולא הארה בעלמא כמו שם מ"ה שממצחו וכן בלימוד ועיון הלכותיהן מעורר בחי' חב"ד שבע"ס דכלים דזו"ן ועד רום המעלות ג"כ בחי' חב"ד שבס"ג
דפנימית א"ק היוצא דרך העינים כו' וכל הנ"ל הוא במ"ע אבל לא בלימוד פרטי הלכות איסורי ל"ת לכאורה ובפרט בדלא שכיחי כלל כמו פרטי הלכות פיגול וכה"ג.

 

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

דזו"ן = דזכר ונקבה
ע"י = על ידי
מ"ן = מיין נוקבין
שבא"ק = שבאדם קדמון
חב"ד = חכמה, בינה, דעת
שבע"ס = שבעשר ספירות
ג"כ = גם כן
א"ק = אדם קדמון
הנ"ל = הנאמר לעיל
במ"ע = במצוות עשה
ל"ת = לא תעשה
וכה"ג = וכהאי גוונא

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים