עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש חשון תשפ"א >> יום שבת ו' חשון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אם עם ישראל זכאי, כשבית המקדש ייבנה משמים לא ימותו יותר מעם ישראל אף אחד. אבל אם חס וחלילה העם לא זכאי בהתגלות המשיח, יכולה להיות מציאות של מוות אבל בגיל מאוד מבוגר. אליהו הנביא יבוא יום אחד לפני התגלותו של המשיח, ויאמר לנו אם אנו זכאים. אם זכינו לא ימותו יותר יהודים לעולם, רק לאחר מאתיים ותשע עשרה שנים  יצטרכו כולם לחזור לאדמה למשך שניה אחת, ומיד יקומו כולם לתחיה.
ממשיך הרבי הזקן ומסביר: בזמן בית המקדש השני לפני החורבן, הצדיקים היו עובדי כפיים והתפרנסו בכבוד. הם היו עוסקין רוב הזמן בתורה. כשיבנה בית המקדש השלישי וירד מן השמים, עדיין יצטרכו תלמידי חכמים לעסוק הרבה בלימוד תורה בישיבה בכדי לדעת את כל התורה, ולהורות לאנשים שלא למדו מספיק לפני ביאת המשיח. הם יצטרכו להיכנס לישיבה וללמוד כל היום עם הצדיקים. אליהו הנביא ילמד את הצדיקים את כל השאלות שהם ישאלו אותו.

 
מילות התניא המקוריות:

ועוד יש להפליא הפלא ופלא איך אפשר שלימות המשיח לא יצטרכו לידע הלכות איסור והיתר וטומאה וטהרה כי איך ישחטו הקרבנות וגם חולין אם לא ידעו הלכות דרסה וחלדה ושהי' הפוסלים השחיטה ופגימת הסכין וכי יולד איש בטבעו שיהא שוחט בלי שהי' ודרסה וגם הסכין תהי' בריאה ועומדת בלי פגימה לעולם ועוד הרבה הלכות חלב ודם ושאר איסורין וגם טומאת המת יהי' צריכין לידע כדכתיב הנער בן מאה שנה ימות וגם טומאת יולדת צריך לידע כדכתיב הרה ויולדת יחדיו אם תלד אשה בכל יום מביאה אחת אעפ"כ דין איסור טומאתה לא ישתנה ואין להאריך בדבר הפשוט ומפורסם הפכו בכל הש"ס ומדרשים דפריך הלכתא למשיחא ואליהו בא לפשוט כל הספיקות ופרשה זו עתיד אליהו לדורשה כו': ועוד אינו מובן מ"ש דלא יתפרנסון ת"ח מעמי הארץ כו' ולא מערב רב דאכלין פסול טמא ואסור ח"ו שהרי ת"ח שבזמן בית שני לא היו מתפרנסין מע"ה דאכלין פסול אסור ח"ו שהיה להם שדות וכרמים כע"ה ואפ"ה היו עוסקין בלימוד איסור והיתר וטומאה וטהרה כל הזוגות שהיו בימי בית שני והעמידו תלמידים לאלפים ורבבות ולימוד הנסתר בהסתר כו':
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ושהי' = ושהיה
תהי' = תהיה
יהי' = יהיה
אעפ"כ = אף על פי כן
הש"ס = השישה סדרים
מ"ש = מה שכתוב
ת"ח = תלמידי חכמים
ח"ו = חס ושלום
מע"ה = מעמי הארצות
כע"ה =
ואפ"ה = ואפילו הכי

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים