עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר א' תשע"ד >> יום חמישי ו' אדר א'
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

הרבי הזקן מסיים את פרק כ"ז בתניא, הבינוני צריך להיות תמיד בשמחה, כי עבודת השם היא לא כל כך קשה. אפילו אם אתה סותם את הפה, ולא מדבר מה שמתחשק לך זה גם מצווה. על ידי זה אלוקים יבוא לשכון בקרבך ויתן לך כוחות כאלה שתוכל להתמודד עם דברים יותר קשים. העיקר, שברגע שאתה עושה מה שלא בא לך, תחשוב: 'אני עושה מה שלא בא לי, כי אני רוצה להיות עובד השם'. זה תרגיל מחשבתי שיתן לך כוח להתגבר על כל התאוות. 

מילות התניא המקוריות:

ולא עוד אלא אפי' בדברים המותרים לגמרי כל מה שהאדם זובח יצרו אפי' שעה קלה ומתכוין לאכפיא לס"א שבחלל השמאלי כגון שחפץ לאכול ומאחר סעודתו עד לאחר שעה או פחות ועוסק בתורה באותה שעה. כדאיתא בגמ' שעה רביעית מאכל כל אדם שעה ששית מאכל ת"ח. והיו מרעיבים עצמם שתי שעות לכוונה זו אף שגם אחר הסעודה היו לומדים כל היום. וכן אם בולם פיו מלדבר דברים שלבו מתאוה מאד לדברם מענייני העולם וכן בהרהורי מחשבתו אפי' במעט מזעיר דאתכפיא ס"א לתתא אסתלק יקרא דקב"ה וקדושתו לעילא הרבה 
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים
אפי' = אפילו
לס"א = לסטרא אחרא
בגמ' = בגמרא
ת"ח = תלמיד חכם
דקב"ה = דקודשא בריך הוא

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים