עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תמוז תשפ"ג >> יום ה' תמוז
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
בפרק י"א למדנו שהאותיות האלוקיות הם אין סוף. בפרק י"ב ממשיך הרבי הזקן ומבאר לנו: שכל אות במעשה בראשית, לפי ציור האות כך עוברת החיות האלוקית. לדוגמא: האות א' מורכבת מנקודה למעלה מן הקו, ונקודה מתחת לקו, וקו אלכסוני. זה אומר שאלוקים מעביר לאותו נברא חכמה מלמעלה ללמטה, אבל על ידי כיסוי של האות ו', שהיא שכובה באלכסון של ה-א'. כל החילוקים האילו בצורת ציור האותיות, מראים לנו את ההבדלים שכבוד מלכותו מבדיל בכוונה את הנבראים אחד מהשני. כאשר אנו רואים את המילה בשלמותה זה מראה על איחוד הנבראים.  כמו ילד קטן שלא יודע לקרוא, הוא רק רואה חילוקים בן האותיות, אבל לאט לאט, הוא מתחיל לחבר בין האותיות וקורא מילה שלימה. בשלב הבא הוא מחבר בין מילה למילה עד שמצרף למשפט שלם בעל משמעות. כך גם כשיהודי לומד תורה, הוא מאחד בין הנבראים, ורואה איך ארבע רוחות העולם, ושבעה רקיעים והארץ מאוחדים במילה אחת שמשלימה את כל האותיות. 
מילות התניא המקוריות:
פרק יב רק שהברואים מתחלקים למיניהם בכללות ובפרטות ע"י שינויי הצירופים וחילופים ותמורות כנ"ל כי כל אות היא המשכת חיות וכח מיוחד פרטי וכשנצטרפו אותיות הרבה להיות תיבה אזי מלבד ריבוי מיני כחות וחיות הנמשכים כפי מספר האותיות שבתיבה עוד זאת העולה על כולנה המשכת כח עליון וחיות כללית הכולל' ושקולה כנגד כל מיני הכחו' והחיות פרטיות של האותיות ועולה על גביהן והיא מחברתן ומצרפתן יחד להשפיע כח וחיות לעולם הנברא בתיבה זו לכללו ולפרטיו:
הגהה (ולפי שכל אות ואות מכ"ב אותיות התורה היא המשכת חיות וכח מיוחד פרטי שאינו נמשך באות אחרת לכך גם תמונתן בכתב כל אות היא בתמונה מיוחדת פרטית המורה על ציור ההמשכה והתגלות האור והחיו' והכח הנגלה ונמשך באות זו איך הוא נמשך ונתגלה ממדותיו של הקב"ה ורצונו וחכמתו וכו'):
כגון ד"מ בתיבו' שבמאמר יהי רקיע וגו' שנבראו בהן ז' רקיעים וכל צבא השמים אשר בהם כמאמר רז"ל שחקים שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקים וכו' זבול שבו ירושלים ובהמ"ק ומזבח וכו' מכון שבו אוצרות שלג ואוצרות ברד וכו' שכללות הרקיעים נבראו וחיים וקיימים בכללות תיבות אלו שבמאמר יהי רקיע וכו' ופרטי הברואים שבז' רקיעים נברא כל פרט מהם וחי וקיים מאיזה צירוף אותיות מתיבות אלו או חילופיהן ותמורותיהן שהן כפי בחי' חיות הנברא הפרטי ההוא כי כל שינוי צירוף הוא הרכבת ואריגת הכוחו' והחיות בשינוי שכל אות הקודמת בצירוף היא הגוברת והיא העיקר בבריאה זו והשאר טפילות אליה ונכללות באורה וע"יז נבראת בריה חדשה וכן בחילופי אותיות או תמורותיהן נבראות בריאות חדשו' פחותי המעלה בערך הנבראים מהאותיות עצמן

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ע"י = על ידי
הכולל' = הכוללת
הכחו' = הכוחות
מכ"ב = מ22
והחיו' = והחיות
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
ד"מ = דרך משל
בתיבו' = בתיבות
ז' = 7
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
ובהמ"ק = ובית המקדש
ועי"ז = ועל ידי זה

      
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים