עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תמוז תשע"ד >> יום חמישי ה' תמוז
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אלוקים, הוא יחיד ואחד גם בתוך כל הספירות, על אף שיש מספר לספירות, אלוקים הוא ללא מספר.. כדי שנבין  את הפרדוכס כיצד אלוקים יוצר ספירות מרובות שכולם מאירות בעצם אור אחד שהוא אור אין סוף יחיד ומיוחד ,ובכל זאת כל ספירה מאירה בצורה אחרת וממוספרת במספר עצמי ויחודי לכשעצמה בכדי להבין פרדוכס עצום זה צריך להקדים ולהמשיל משל ,ודרך המשל נבין את הנמשל ,המשל זוהי השמש העיגול הגדול בעולם, שנקרא אור השמש, על אף שהוא בעצם מאור ומקור האור.ואם כן היינו צריכים לקרוא לשמש מאור השמש ולא אור השמש ,כי המאור הוא מקור האור ,אלא ההסבר לכך שבאמת השמש היא מאור מקור האור ,אבל היא מתגלה כאן בכדור הארץ בצורה של אור בלבד ,המאור עצמו נשאר למעלה בגוף כדור השמש ,והאור נכנס לחלונות רבים ,ובכל זאת זו אותה שמש אחת ויחידה שמאירה את הכדור כולו , אותו הדבר בנמשל אצל אלוקים. אנו קוראים לחסד האלוקי, חסד השם. אלוקים מתאחד עם ספירת החסד, והוא מקור החסד. מצד האמת, לא היינו יכולים לקרוא לחסד בשם חסד. כי כשאלוקים מעניק חסד, הוא מעניק את עצמו ממש. רק כדי שהנבראים יוכלו לקרוא לאלוקים בשם, הוא נקרא אלוקים בעל חסד. גם בספירת הגבורה, אלוקים - אותו אין סוף מסתיר את עצמו בצמצום הגבורה. בעצם זה אותו אלוקים גם בחסד וגם בספירת הגבורה, רק שאנו בעיניים החומרניות שלנו רואים את החילוקים בספירות. אבל אם היה ניתן רשות לעין לראות היינו רואים איך הכל אחד ומיוחד. 

מילות התניא המקוריות:

ומ"מ לשכך האזן נשמע ונתבונן ממשל אור השמש המיוחד ובטל במקורו ואינו עולה בשם כלל בפ"ע רק שם המקור לבדו כך כל מדותיו של הקדוש ב"ה ורצונו וחכמתו אינן עולות ונקראות בשמות אלו כלל אלא לגבי הנבראים עליונים ותחתונים שהווייתם וחיותם והנהגתם שהקב"ה מהוה ומחיה אותם ומנהיגם הוא ברצונו וחכמתו ובינתו ודעתו המתלבשות במדותיו הקדושות כדאיתא במדרש בעשרה דברים נברא העולם בחכמה בתבונה ובדעת וכו' דכתיב ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה בדעתו תהומות נבקעו וגו' וכמאמר אליהו דאפיקת עשר תיקונין וקרינן להון עשר ספירן לאנהגא בהון עלמין סתימין דלא אתגליין ועלמין דאתגליין ובהון אתכסיאת כו'

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ומ"מ = ומכל מקום
בפ"ע = בפני עצמו
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא

     
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים