עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אייר תשפ"ד >> יום ד' אייר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בפרק מ"ו בתניא הרבי הזקן ממשיך לפתח את תרגיל המחשבה שנתן לנו בפרק מ"ד בתניא: אלוקים הוציא אותנו ממצרים, הוא אבינו האמיתי. אנו אוהבים אותו, בדיוק כמו שחבר מגלה  לחברו  את צפונות ליבו, וחברו ועוזר לו בכל מתוך אהבה. גם החבר יחזיר אותם פנים, אלא אם כן יש לו חבר חולה, כפוי טובה. 
  
מילות התניא המקוריות:

פרק מו
ויש דרך ישר לפני איש שוה לכל נפש וקרוב הדבר מאד מאד לעורר ולהאיר אור האהבה התקועה ומסותרת בלבו להיות מאירה בתוקף אורה כאש בוערה בהתגלות לבו ומוחו למסור נפשו לה' וגופו ומאודו בכל לב ובכל נפש ומאד מעומקא דלבא באמת לאמיתו ובפרט בשעת ק"ש וברכותיה כמו שיתבאר. והוא כאשר ישים אל לבו מ"ש הכתו' כמים הפנים לפנים כן לב האדם אל האדם פי' כמו שכדמות וצורת הפנים שהאדם מראה במים כן נראה לו שם במים אותה צורה עצמה ככה ממש לב האדם הנאמן באהבתו לאיש אחר הרי האהבה זו מעוררת אהבה בלב חבירו אליו ג"כ להיות אוהבים נאמנים זה לזה בפרט כשרואה אהבת חבירו אליו. פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ק"ש = קריאת שמע
מ"ש = מה שאמר
הכתו' = הכתוב
פי' = פירוש
ג"כ = גם כן 


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים