עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר ב' תשע"ד >> יום חמישי ד' אדר ב'
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אחרי שהרבי הזקן לימד אותנו תרגילי שמחה בפרקים כ"ו עד ל"ה. שואל הרבי הזקן בפרק ל"ה בתניא: מה עוזרים כל התרגילים אם עיקר הניצחון של הטוב על הרע לא קיים, שהרי המלחמה בן הנשמות היא כל יום. איך אפשר להיות שמח אם לא סיימנו את הקרב? לכן, מפרק ל"ה עד פרק נ"ג בתניא הרבי הזקן מבאר את תכלית בריאת העולם. כדי שנדע שהניצחון הסופי של הגאולה תלוי בעבודה קטנה תמידית של כל אחד ואחד מאיתנו. לכן, שלא נחשוב שאנחנו לא מנצחים סופית, אלא, שנדע שהניצחון הסופי תלוי בפעולות קטנות יום יומיות. 

מילות התניא המקוריות:

פרק לה
והנה לתוספת ביאור תיבת לעשותו וגם להבין מעט מזעיר תכלית בריאת הבינונים וירידת נשמותיהם לעו"הז להתלבש בנפש הבהמית שמהקליפה וס"א מאחר שלא יוכלו לשלחה כל ימיהם ולדחותה ממקומה מחלל השמאלי שבלב שלא יעלו ממנה הרהורים אל המוח כי מהותה ועצמותה של נפש הבהמית שמהקליפה היא בתקפה ובגבורתה אצלם כתולדתה רק שלבושיה אינם מתלבשים בגופם כנ"ל וא"כ למה זה ירדו נשמותיהם לעו"הז ליגע לריק ח"ו להלחם כל ימיהם עם היצר ולא יכלו לו ותהי זאת נחמתם לנחמם בכפליים לתושיה ולשמח לבם בה' השוכן אתם בתוך תורתם ועבודתם


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

לעוה"ז =  לעולם הזה
וס"א = וסטרא אחרא
כנ"ל = כנאמר לעיל
וא"כ = ואם כן
ח"ו = חס ושלום

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
 



     
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים