עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אב תשע"ד >> יום חמישי ד' אב
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן ומבאר לנו בפרק י"א ב'אגרת התשובה' שבתניא: אלוקים הוא אין סוף, וגם לרחמים שלו על החוטאים זה רחמי אין סוף. לכן, אלוקים סולח ליהודי שמתפלל אליו ומבקש מעומק הלב 'סלח לי אלוקים'. גם אחרי הבקשה הוא מקבל עליו החלטה לא לחטוא, וגם הוא מתחרט על העוונות. לכן, צריך להיות בשמחה, כי אלוקים הוא מלך הרחמים והסליחות. אבל אם יהודי חוטא בשביל לחזור בתשובה, אלוקים לא יתן לו זמן לחזור בתשובה.  אם הוא חוטא בגלל שהוא לא הצליח להתגבר על התאווה, ומיד שהוא מתחרט ומקבל על עצמו החלטה טובה לא לחטוא, אלוקים סולח לו. 
 

מילות התניא המקוריות:

ומה שמשבחים ומברכים את ה' חנון המרבה לסלוח המרבה דייקא וכמ"ש בעזרא ורב לסלוח. דהיינו שבמדת ב"ו אם יחטא איש לאיש וביקש ממנו מחילה ומחל לו ואח"כ חזר לסורו קשה מאד שימחול לו שנית ומכ"ש בשלישית ורביעית. אבל במדת הקב"ה אין הפרש בין פעם א' לאלף פעמים כי המחילה היא ממדת הרחמים ומדותיו הקדושות אינן בבחי' גבול ותכלית אלא בבחי' א"ס כמ"ש כי לא כלו רחמיו. ולגבי בחי' א"ס אין הפרש כלל בין מספר קטן לגדול דכולא קמי' כלא ממש חשיב ומשוה קטן וגדול וכו'. ולכן מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה וכל החטאי' שמתוודים בעל חטא מדי שנה אף שחזר ועבר עליהם חוזר ומתודה עליהם ביוה"כ בשנה הבאה וכן לעולם. ובכל שנה ושנה לאו דוקא אלא כמו כן בכל יום ויום ג"פ מברכי' בא"י חנון המרבה לסלוח וכמארז"ל תפלה כנגד תמידין תקנוה. ותמיד של שחר הי' מכפר על עבירות הלילה ותמיד של בין הערביים על של
יום וכן מדי יום ביום לעולם. אלא שיוה"כ מכפר על עבירות חמורות. והתמיד שהוא קרבן עולה מכפר על מ"ע בלבד. וכן התפלה בזמן הזה עם התשובה כנ"ל. ואין זה אחטא ואשוב. כי היינו דוקא שבשעת החטא היה יכול לכבוש יצרו אלא שסומך בלבו על התשובה ולכן הואיל והתשובה גורמת לו לחטוא אין מספיקין וכו'. ואף גם זאת אין מספיקין דייקא. אבל אם דחק ונתחזק ונתגבר על יצרו ועשה תשובה מקבלין תשובתו. אבל אנו שמבקשים בכל יום סלח לנו אנו מקדימין לבקש והחזירנו בתשובה שלימה לפניך דהיינו שלא נשוב עוד לכסלה וכן ביוה"כ מבקשים יהי רצון מלפניך שלא אחטא עוד מספיקין ומספיקין כמארז"ל הבא לטהר מסייעין אותו הבא דייקא מיד שבא ואי לזאת גם הסליחה והמחילה היא מיד.


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

וכמ"ש = וכמו שכתוב 
ב"ו = בשר ודם
ואח"כ = ואחר כך
ומכ"ש = ומכל שכן
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
א' = אחת
בבחי' = בבחינת
א"ס = אין סוף 
קמי' = קמיה
החטאי' = החטאים
ביוה"כ = ביום הכיפורים
ג"פ = ג' פעמים
מברכי' = מברכים
בא"י = ברוך אתה ה'
וכמארז"ל = וכמאמר רבותינו זכרונם לברכה
הי'  = היה
מ"ע = מצוות עשה
כנ"ל = כנזכר לעיל


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא


לע"נ חיילי צה"ל שנהרגו בידי בני עוולה במבצע 'צוק איתן': רב סמל דניאל מרש, סרן עמרי טל, סמל ראשון נועם רוזנטל, סרן לירן אדיר (אדרי), סמל ראשון שי קושניר הי"ד.
להצלחת וביטחון חיילי צה"ל שלוחמים מלחמת קודש בבני עוולה במלחמת 'צוק איתן'
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים