עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש סיון תשפ"ד >> יום ג' סיון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

 בפרק נ"ב בתניא, לימד אותנו הרבי הזקן שכל יהודי צריך להשתדל להעלות את לימוד התורה שלו לעולם גן עדן העליון.
בפרק נ"ג בתניא מבאר הרבי הזקן אודות האור האלוקי שיורד בבית המקדש. בבית המקדש, בחדר שנקרא קודש הקודשים מונח ארון הקודש שנמצא באבן השתיה (יאשיהו המלך גנז אותו, ויתגלה בעזרת ה' בקרוב ממש כשמשיח יבוא). מהעולם העליון ביותר יורד אור אלוקי לתוך בית המקדש, ללא הסתרים וצימצומים. לכן, גודל החדר שנקרא קודש הקודשים הוא עשר אמות מהקיר הצפוני לדרומי. גודל הארון שעליו היו מונחים הכרובים הוא שתיים וחצי אמות. כשהניחו את הארון במרכז החדר, ומדדו את המרחק מהקיר הצפוני עד תחילת הארון, התוצאה הייתה 5 אמות. כשמדדו את המרחק בין הקיר הדרומי לתחילת הארון מהצד השני, המרחק היה 5 אמות. מדדו את הארון עצמו במרכז החדר והתוצאה שתי אמות וחצי.  מכאן אנו לומדים שמקום הארון אינו מן המידה, אלא הוא נושא הפכים למעלה ממדידה והגבלה' בתוך מדידה והגבלה. על גילוי השכינה שהוא למעלה מכל מידה והשכלה, עד כדי כך שהיו רואים ארון גשמי, שתופס מקום אך ביחד עם זה הוא לא תפס מקום ונפח. התופעה הזו בקודש הקודשים נובעת מכך, שהאור של עולם העליון ירד לשכון בבית המקדש ללא צימצומים. אלוקים הוא מלך הפרדוכסים, כי הוא למעלה מן החשבון. הוא יכול ליצור שאחד ועוד אחד יהיה שווה ארבע. לכן, גם האות ס' לא היתה קשורה בכלל לגוף הלוחות, אלא ריחפה בחלל כתב הלוחות , ובכל זאת לא נפלה, פרדוכס על פרדוכס. כל זה בגלל האור העליון שיורד לקודש הקודשים.

  
מילות התניא המקוריות:

פרק נג והנה כשהיה בית ראשון קיים שבו היה הארון והלוחות בבית ק"ק היתה השכינה שהיא מלכות דאצילות שהיא בחי' גילוי אור א"ס ב"ה שורה שם ומלובשת בעשרת הדברות ביתר שאת ויתר עז בגילוי רב ועצום יותר מגילויה בהיכלות ק"ק שלמעלה בעולמות עליונים כי עשרת הדברות הן כללות התורה כולה דנפקא מגו חכמה עילאה דלעילא לעילא מעלמא דאתגליא וכדי לחקקן בלוחות אבנים גשמיים לא ירדה ממדרגה למדרגה כדרך השתלשלות העולמות עד עוה"ז הגשמי כי עוה"ז הגשמי מתנהג בהתלבשות הטבע הגשמי והלוחות מעשה אלהים המה והמכתב מכתב אלהים הוא למעלה מהטבע של עוה"ז הגשמי הנשפע מהארת השכינה שבהיכל ק"ק דעשיה שממנה נמשך אור וחיות לעולם העשיה שגם עוה"ז בכללו אלא בחי' חכמה עילאה דאצילות שהיא כללות התורה שבי' הדברות נתלבשה במלכות דאצי' ודבריא' לבדן והן לבדן המיוחדות באור א"ס שבתוכן הן הנקראות בשם שכינה השורה בק"ק דבית ראשון ע"י התלבשותה בי' הדברות החקוקות בלוחות שבארון בנס ומעשה אלהים חיים [הוא עלמא דאתכסיא המקנן בעולם הבריאה כנודע לי"ח[

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ק"ק = קודש הקודשים
בחי' = בחינת
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
עוה"ז = עולם הזה
שבי' = שביו"ד
דאצי' = דאצילות
ודבריא' = ודבריאה
ע"י = על ידי
לי"ח = ליודעי ח-ן חכמה נסתרה

     

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים