עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש ניסן תשע"ד >> יום חמישי ג' ניסן
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן בפרק ל"ט בתניא: אם אדם עושה מצוות כדי להתפרסם, לא רק שהמצוות נשארות בעולם התחתון, ולא זוכות לעמוד לפני האלוקים. אלא, אפילו אם הוא עושה מצוות בסתר, אבל הוא לא חושב בכלל על אלוקים, לפני קיום המצווה, גם מצוה זאת נשארת בעולם תחתון. אבל בכל זאת היא במעלה יותר גדולה, כי הוא לא חשב להתפרסם. לכן, החזרה בתשובה של יהודי כזה, יותר קלה, וגם המצוות שלו עולות ליד המלאכים, ולא נשארות ממש בעולם החומרני.

מילות התניא המקוריות:

והיינו אפי' אם אינו עוסק שלא לשמה ממש לשום איזו פניה ח"ו אלא כמ"ש ותהי יראתם אותי מצות אנשי' מלומדה פי' מחמת הרגל שהורגל מקטנותו שהרגילו ולימדו אביו ורבו לירא את ה' ולעבדו ואינו עוסק לשמה ממש כי לשמה ממש אי אפשר בלא התעוררות דחילו ורחימו הטבעיים עכ"פ להוציאן מהסתר הלב אל הגילוי במוח ותעלומות לבו עכ"פ כי כמו שאין אדם עושה דבר בשביל חבירו למלאת רצונו אא"כ אוהבו או ירא ממנו כך אי אפשר לעשות לשמו ית' באמת למלאת רצונו לבד בלי זכרון והתעוררות אהבתו ויראתו כלל במוחו ומחשבתו ותעלומות לבו עכ"פ וגם אהבה לבדה אינה נק' בשם עבודה בלי יראה תתאה לפחות שהיא מסותרת בלב כל ישראל כמ"ש לקמן
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

אפי' = אפילו
ח"ו = חס ושלום
כמ"ש = כמו שכתוב
אנשי' = אנשים
פי' = פירוש
עכ"פ = על כל פנים
אא"כ = אלא אם כן
ית' = יתברך
נק' = נקראת 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים