עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אלול תשפ"ג >> יום ב' אלול
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
בהמשך של פרק י' שואל הרבי הזקן: הרי כל המצוות הם מוגבלות, גם מצוות הצדקה, כי התורה לא מרשה לתת יותר מעשרים אחוז מהנכסים כדי שהאדם לא יזדקק אחר כך הוא בעצמו לחזר על הפתחים, אז איך אבקש לתת צדקה ללא גבול?
והתירוץ: באמת אם האדם הוא מוגבל, שאין באפשרותו לתת הרבה צדקה, שיתן רק עד עשרים אחוז מהמשכורת ולא יותר. אבל, אדם עשיר שמשלם על תחלואיו יותר מעשרים אחוז מנכסיו ומוכר את דירותיו וקרקעותיו כדי לשמור על הבריאות, ומשלם במיטב כספו לרופאים שימצאו מזור למחלתו. על אחת כמה וכמה בשביל לרפאות את הנפש החוטאת שלו שיתן צדקה למעלה מעשרים אחוז מחסכונותיו, וגם אז ישאר לו הרבה. כי אוהב כסף לא ישבע כסף, העשיר צריך להתחיל ללמוד איך לתת צדקה. 


מילות התניא המקוריות:
והנה לפי שהמצות ניתנו לנו ע"י התלבשות במדת גבורה וצמצום ההארה כו' לכן רוב המצות יש להן שיעור מצומצם כמו אורך הציצית י"ב גודלין והתפילין אצבעים על אצבעים ומרובעות דוקא והלולב ד"ט והסוכה ז"ט והשופר טפח והמקוה מ' סאה וכן בקרבנות יש להן שיעור מצומצם לזמן כמו כבשים בני שנה ואילים בני שתים ופרים כו' וכן במעשה הצדקה וגמ"ח בממונו אף שהוא מהעמודים שהעולם עומד עליהם וכדכתיב עולם חסד יבנה אפ"ה יש לה שיעור קצוב חומש למצוה מן המובחר ומעשר למדה בינונית כו' וזה נק' חסד עולם פי' חסד אל כל היום המתלבש בעולמות עליונים ותחתונים ע"י אתערותא דלתתא היא מצות הצדקה וחסד שעושים בני אדם זה עם זה ולפי שהעולם הוא בבחי' גבול ומדה מהארץ עד לרקיע ת"ק שנה וכן מרקיע לרקיע כו' ושית אלפי שני הוי עלמא כו' לכן ניתן שיעור ומדה גם כן למצות הצדקה והחסד שבתורה כמו לשאר מצות התורה
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ע"י = על ידי
י"ב = 12
ד"ט = ד' טפחים
ז"ט = ז' טפחים
מ' = 40
וגמ"ח = וגמילות חסדים
אפ"ה = אפילו הכי
פי' = פירוש
בבחי' = בבחינת
ת"ק = 500 

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים