עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אייר תשפ"ג >> יום א' אייר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
מסיים הרבי הזקן את פרק מ"ג בתניא בשאלה: איך אמרתי שקודם צריך להיות יראה ואחר כך אהבה? הרי ידוע המעשה המובא בתלמוד עם רבי אלעזר בן דורדיא שחזר בשאלה, ואחר כך חזר בתשובה שלימה מאהבה ברגע אחד?
מתרץ על זה הרבי הזקן: באמת, גם לרבי אלעזר בן דורדיא היה יראה פנימית, כי התורה והמצוות לא היו חדשים לו. לכן, במקרה מיוחד כמו שלו, הוא הצליח להגיע לדרגות גבוהות באהבה לפני פטירתו. אבל, כל אדם צריך ללכת מן הקל אל הכבד, קודם יראה ורק אחר כך אהבה. 


מילות התניא המקוריות:
והנה בחי' אהבה זו פעמים שקודמת ליראה כפי בחי' הדעת המולידה כנודע [שהדעת כולל חסדים וגבורות שהם אהבה ויראה ופעמים שהחסדים קודמים לירד ולהתגלות] ולכן אפשר לרשע ובעל עבירות שיעשה תשובה מאהבה הנולדה בלבו בזכרו את ה' אלהיו ומ"מ היראה ג"כ כלולה בה ממילא רק שהיא בבחי' קטנות והעלם דהיינו יראת חטא למרוד בו ח"ו והאהבה היא בהתגלות לבו ומוחו אך זהו דרך מקרה והוראת שעה בהשגחה פרטית מאת ה' לצורך שעה כמעשה דר"א בן דורדייא. אבל סדר העבודה הקבועה ותלויה בבחירת האדם צריך להקדים תחלה קיום התורה והמצות ע"י יראה תתאה בבחי' קטנות עכ"פ בסור מרע ועשה טוב להאיר נפשו האלהית באור התורה ומצותיה ואח"כ יאיר עליה אור האהבה [כי ואהבת בגימטריא ב"פ אור כידוע לי"ח]:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בחי' = בחינת
ומ"מ = ומכל מקום
ג"כ = גם כן
ח"ו = חס ושלום
דר"א = דרבי אליעזר
ע"י = על ידי
עכ"פ = על כל פנים
ואח"כ = ואחר כך
לי"ח = ליודעי חן – חכמה נסתרה

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים