עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 
מכתב מהנשיא  |  בית דין אמריקה  |  


דף הבית >> הדור שלנו גלגול של מי?
 
 
הדור שלנו גלגול של מי?

כתוב בזוהר: שעם ישראל בדור הגאולה יתגלגלו בם נשמות דור המדבר. דהיינו אותו דור שנכשל בחטא העגל והמרגלים, יצטרכו לרדת שנית לעולם הזה, והם ירדו לאותם יהודים של דור הגאולה. הרבי אומר שאנו דור אחרון לגלות, ודור ראשון לגאולה. זאת אומרת שיש ביננו אנשים שבתוכם מגולגלת נשמת חוטאי העגל, והם נמצאים על מנת שנתקן את חטא העגל ואת חטא המרגלים. כדי לדעת איך לתקן את חטא העגל, צריך לדעם קודם מהו חטא העגל? ובכן, כל החטא היה שלא האמינו במשה שאמר שיחזור אחרי 40 יום ולילה. הם על פי חישוביהם השכלתניים הגיעו למסקנה שזה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו... ומתוך טעות שבאה מהשכל אמרו: בואו נעשה לנו מנהיג. לקחו את השם המפורש, זרקו אותו באש ויצא מעצמו עגל. מכאן אנו למדים כמה צריך להיות זהיר בקיום ההתקשרות למשה. אם סוטים קצת מכוונת המחוקק, כבר מגיעים לחטא העגל. ידוע שכאשר הנשמה חוזרת ומתגלגלת, אזי התיקון קשה לה ביותר. לדוגמא: אם אדם גנב בגלגולו הקודם ומחזירים אות בשנית לעולם הזה, אזי נשמתו חושקת עוד יותר בגניבה. ורק כאשר יכוף את עצמו ולא יגנוב יגיע על תיקונו. אותם חוטאי העגל כאשר הם חוזרים בגלגול לדור שלנו ומשה (הרבי) אומר מפורשות: שכבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר הנשיא היחיד של דורנו והמשיח היחיד של דורנו ונשמתו בי". ופתאום אותו משה עוזב אותנו ואנחנו מתחילים להתבלבל! אנחנו צריכים לתקן את חטא העגל ולצעוק קבל עם ועידה: "שכל המהרהר אחר רבו כמהרהר אחר השכינה". ועל כן צריך להמשיך ולצעוק "יחי אדוננו..." לאחר כל תפילה וקריאת התורה. אסור לנו לחטוא בשנית, חובתינו לתקן את מה שקלקלנו!!! כמו כן עלינו לתקן את חטא המרגלים ולצעוק: "טובה הארץ מאוד מאוד" ולפעול למען שלימות הארץ במסירות נפש! הרבי כביכול הולך מאיתנו רק כדי לנסותינו, אם ניפול בספיקות על הבטחותיו שאנחנו הדור האחרון והראשון לגאולה ללא הפסק בנתיים. התיקון לחטא והנסיון קשה הוא מאוד! כל המהרהר אחר רבו כמהרהר אחר השכינה. ויהי רצון שנזכה לתקן את חטא העגל ואת חטא המרגלים. ומלך ביופיו תחזינה עינינו עכשיו ממש. 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים