ב"ה


 

  בית דין צדק
אמריקה

Rabbinical Court America


בשורה משמחת לכל אחינו בני ישראל באמריקה.

יהודים הזקוקים לעזרה בעינייני גיטין, קידושין, עגונות, גירות וכו' וכו', אנו יכולים לסייע לכם.

פנו למספר : 347-9091793 או דרך האימייל: rabbinicalcourtamerica@gmail.com


הרבנות בארץ ישראל מכירה בבית דין שלנו!
 


 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד